Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 900/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 900/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 23/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 900/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÁC KHU DÂN CƯ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ BÀ BẦU TẠI PHƯỜNG MỸ XUYÊN, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (công văn số 1100/TT-UB ngày 12 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1356/TT-TCĐC ngày 09 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 53.751 m2 đất tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên sử dụng toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Bà Bầu.

Sau khi xây dựng xong hạ tầng khu dân cư Bà Bầu, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ diện tích đất trên cho ủy ban nhân dân tỉnh An Giang để ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có trách nhiệm :

1. Xác định mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua nhà, người nhận đất để xây dựng nhà ở;

2. Chỉ đạo việc thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước;

3. Hướng dẫn việc đền bù cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi;

4. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Xây dựng, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng ban Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ : Tài chính, Xây dựng,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND tỉnh An Giang,
- Sở Địa chính tỉnh An Giang,
- BQLDA đầu tư và xây dựng các khu dân cư
thành phố Long Xuyên (170 đường Thoại Ngọc Hầu,
khóm 6, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên,
tỉnh An Giang),
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, vụ CN,
- Lưu : NN (3b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 900/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.576
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200