Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 899/2006/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu, ở số nhà 36B, đường Nguyễn Tự Tân, thành phố Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 899/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 899/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN THU, Ở SỐ NHÀ 36B, ĐƯỜNG NGUYỄN TỰ TÂN, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày19/4/2005 của Chính phủ về việc Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003;
Xét Báo cáo số 07/BC-TTT ngày 09/3/2006 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến kết luận của Hội đồng tư vấn xử lý hành chính tỉnh tại cuộc họp ngày 27/3/2006, cho thấy diễn biến vụ khiếu nại như sau:


- Ông Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1944, hiện nay thường trú tại số nhà 36B, đường Nguyễn Tự Tân, thành phố Quảng Ngãi (con của ông Nguyễn Chì và bà Phan Thị Xược đều đã chết trước năm 1975), khiếu nại yêu cầu hoàn trả lại thửa đất vườn số 79, diện tích 1.090m2, tờ bản đồ số 01, đo vẽ năm 1993, xã Nghĩa Dũng; hiện nay Trạm y tế xã Nghĩa Dũng đang quản lý, sử dụng.

- Năm 2004, ông Nguyễn Văn Thu phát sinh đơn khiếu nại đòi lại diện tích đất thuộc thửa đất số 79 nêu trên và đã được UBND thị xã Quảng Ngãi (nay là Thành phố Quảng Ngãi) xem xét giải quyết tại Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 02/12/2005, bác đơn của ông Nguyễn Văn Thu yêu cầu hoàn trả lại thửa đất vườn số 79, diện tích 1090m2, tờ bản đồ số 01, đo vẽ năm 1993, xã Nghĩa Dũng hiện nay Trạm y tế xã Nghĩa Dũng đang quản lý, sử dụng; với các lý do:

+ Nguyên thửa đất số 79, diện tích 1.090m2, tờ bản đồ số 01, đo vẽ năm 1993, xã Nghĩa Dũng; hiện nay Trạm y tế xã Nghĩa Dũng đang quản lý, sử dụng mà ông Nguyễn Văn Thu khiếu nại đòi lại là một phần trong diện tích 4 sào 11 thước đất mà ông Nguyễn Chì mua của ông Nguyễn Thạt vào năm 1942 (việc mua bán này không có giấy tờ mà chỉ được thể hiện trong Bản trích lục địa bộ lưu tại Sở Địa chính Quảng Ngãi- ghi ở trang các điền chủ kế tiếp).

+ Qua xác minh đối với các ông Nguyễn Thoả (sinh năm 1930), ông Nguyễn Tuất (sinh năm 1934), ông Dương Bình (sinh năm 1954) là những người ở gần thửa đất từ trước 1975 đến nay và những cán bộ cùng thời công tác tại xã Nghĩa Dõng (cũ) hiện nay đều còn sống như: ông Phan Thanh Đồng (nguyên Bí thư, kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng xã), ông Nguyễn Công Trước (nguyên là xã đội phó, hiện nay là Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng), ông Cao Chuộng (hiện nay là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Dũng), ông Tạ Nhị (nguyên chủ nhiệm HTX nông nghiệp), ông Tô Đức (nguyên là thôn trưởng thôn 4), đều xác định: Tại thửa đất nêu trên ông Nguyễn Chì đã làm nhà ở, hành nghề buôn bán. Năm 1967, gia đình ông Chì tản cư khỏi địa phương và sau “Tết Mậu Thân” năm 1968, Mỹ, Ngụy ném bom tàn phá làng Vạn Tượng, nhiều nhà cửa, vườn tược trong khu vực làng Vạn Tượng đã bị tiêu huỷ, trong đó có nhà của ông Nguyễn Chì.

+ Từ năm 1968 - 1975 đất vườn ông Nguyễn Chì bỏ hoang. Bà Xược chết năm 1969, ông Chì chết năm 1971, không để lại di chúc. Trong thời gian đó, ông Nguyễn Văn Thu đang đi lính, đơn vị của ông Thu là Thiết đoàn 4 kỵ binh trực thuộc Sư đoàn 2 (Quân đội chính quyền Sài Gòn cũ) tác chiến từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị, do vậy ông Thu cũng không sinh sống ở đất vườn này.

+ Sau giải phóng chính quyền có vận động nhân dân về địa phương sinh sống, nhưng ông Thu không về Nghĩa Dõng sinh sống, đất vườn có nguồn gốc của ông Nguyễn Chì vẫn bỏ hoang. Chính quyền đã quản lý và sử dụng. Năm 1976, UBND xã cho xây dựng trường bình dân tạm để dạy bổ túc văn hoá; năm 1979 giao cho HTX nông nghiệp quản lý; năm 1980 cắt bớt diện tích 1 sào giao cho ông Nguyễn Trương Dương làm nhà ở. Theo số liệu hồ sơ địa chính hiện nay ông Dương sử dụng diện tích 1080 m2, thửa đất số 78, tờ bản đồ số 1, đo vẽ năm 1993 xã Nghĩa Dũng và đã được UBND thị xã Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2000; phần diện tích còn lại, năm 1984 xây dựng nhà trẻ; năm 1986 thực hiện Chỉ thị 299/TTg Nhà trẻ đã đứng tên kê khai đăng ký quyền sử dụng; năm 1989 cơ sở nhà trẻ này được giao lại cho Trạm y tế xã quản lý, sử dụng từ đó đến nay. Trạm y tế xã đã kê khai đăng ký (theo Chỉ thị 245/TTg), trong Sổ bộ địa chính xã Nghĩa Dõng thửa đất này ghi số hiệu 79, diện tích 1090m2, tờ bản đồ số 1, đo vẽ năm 1993.

 

- Không nhất trí với giải quyết của UBND UBND thị xã Quảng Ngãi (nay là Thành phố Quảng Ngãi), ông Nguyễn Văn Thu phát sinh đơn khiếu nại gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh; vụ việc của ông Nguyễn Văn Thu được các cơ quan chức năng tiến hành thẩm tra, xác minh; thấy rằng:

+ Thửa đất số hiệu 79, diện tích 1090m2, tờ bản đồ số 1 xã Nghĩa Dõng (cũ) đo vẽ năm 1993 mà ông Nguyễn Văn Thu khiếu nại đòi lại, có nguồn gốc của ông Nguyễn Chì đã bỏ hoang từ năm 1968 đến sau ngày giải phóng Quảng Ngãi, chính quyền địa phương quản lý đất bỏ hoang, làm trường học, nhà trẻ, trạm y tế để phục vụ các lợi ích công cộng từ năm 1976 đến nay. Hiện trạng Trạm y tế xã Nghĩa Dũng đang quản lý sử dụng tổng diện tích đất 1.036,58m2, trong đó phòng bệnh và làm việc có cấu trúc nhà cấp 4 diện tích xây dựng 281m2, diện tích đất trống 755,58m2. Việc quản lý, bố trí sử dụng đất của chính quyền xã Nghĩa Dũng là hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 188/CP ngày 25-9-1976 của Hội đồng Chính phủ về chính sách xoá bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân, phong kiến ở miền Nam Việt Nam. Vì vậy, việc ông Thu trình bày rằng từ sau ngày giải phóng đến khi HTX xây dựng nhà trẻ trên thửa đất gia đình Ông có canh tác hoa màu trên đất là không có bằng chứng

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Thu không phải là người quản lý, sử dụng thửa đất từ trước năm 1975 cũng như từ năm 1975 đến nay. Việc ông Thu sử dụng giấy tờ chế độ cũ cấp cho cha Ông để đòi quyền sử dụng đất là không đúng với qui định tại khoản 2, Điều 10 Luật Đất đai 2003 và Điều 4 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

+ Việc ông Thu cho rằng ngôi nhà cha mẹ Ông làm trên thửa đất vẫn tồn tại cho đến năm 1979, HTX tháo dỡ và xây dựng nhà trẻ là không đúng. Sự thật là ngôi nhà của cha mẹ Ông đã bị bom đạn Mỹ - Ngụy phá huỷ từ năm 1968.

+ Ông Nguyễn Trương Dương được sử dụng một phần thửa đất có nguồn gốc cũ của ông Nguyễn Chì là do HTX nông nghiệp Nghĩa Dõng giao vào năm 1980 và được Đảng ủy xã Nghĩa Dõng đồng ý. Giấy tờ mua bán đất giữa ông Thu và ông Nguyễn Trương Dương do ông Nguyễn Văn Thu xuất trình hoàn toàn không hợp pháp nên không có giá trị pháp lý.

+ Ông Thu trình bày rằng đã phát sinh đơn khiếu nại đòi quyền sử dụng thửa đất trên từ năm 1989 đến nay nhưng không có bằng chứng. Theo xác nhận của chính quyền xã Nghĩa Dũng và kết luận của UBND thành phố thì đến đầu năm 2004 ông Thu mới phát sinh đơn đòi quyền sử dụng thửa đất.

+ Việc ông Thu nêu vào năm 2004 có về xin UBND xã bán tre trên thửa đất và được hưởng hoa lợi 200.000đ là không có thật, vì UBND xã Nghĩa Dũng có chủ trương cho Trạm y tế đốn tre bán để làm vườn trồng thuốc nam và ông Thu có xin được hưởng hoa lợi từ tre do cha Ông đã trồng, được UBND xã đồng ý, nhưng khi Ông thể hiện ý đồ đòi lại đất có nguồn gốc cũ thì UBND xã đã cho dừng lại để xem xét cụ thể và chưa thực hiện việc đốn bán tre như phản ánh của ông Thu.

Từ những căn cứ nêu trên và theo qui định của pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Bác khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu về việc đòi quyền sử dụng thửa đất mang số hiệu 79, diện tích 1.090m2, tờ bản đồ số 01, đo vẽ năm 1993, xã Nghĩa Dũng.

Điều 2.

1- Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm công khai Quyết định này tại nơi có vị trí đất ông Thu khiếu nại và tống đạt Quyết định này đến ông Nguyễn Văn Thu; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

2- Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quyết định này và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Văn Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Quyết định này là Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 899/2006/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu, ở số nhà 36B, đường Nguyễn Tự Tân, thành phố Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.045
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210