Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 898/2006/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Hữu Mẹo,ở khối 1, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 898/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 898/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA ÔNG NGÔ HỮU MẸO, Ở KHỐI 1, THỊ TRẤN SÔNG VỆ, HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về việc Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Luật Đất đai 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 07/02/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 07-3-2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Qui định về giá các loại đất; qui định phân loại đường, khu vực, vị trí đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Xét Báo cáo số 06/BC-TTT ngày 06/3/2006 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến của Hội đồng tư vấn xử lý hành chính tỉnh tại cuộc họp ngày 24/3/2006, cho thấy diễn biến vụ việc như sau:
Thửa đất mang số hiệu 148/64m2, loại đất T, tờ bản đồ số 4, bản đồ địa chính thị trấn Sông Vệ lập năm 1992 thuộc quyền sử dụng của ông Ngô Hữu Mẹo và đã được UBND huyện Tư Nghĩa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2002. Năm 2003, Nhà nước thu hồi đất của một số cá nhân để thực hiện dự án cầu Sông Vệ, trong đó đã thu hồi toàn bộ thửa đất nêu trên và ông Ngô Hữu Mẹo thuộc diện được bố trí đất tái định cư theo qui định của pháp luật.
Tổng số hộ bị thu hồi đất để thực hiện dự án cầu Sông Vệ là 80 hộ, trong đó 75 hộ thuộc diện giao đất tái định cư, đến nay 74 hộ đã nhận đất xây dựng nhà ở, riêng ông Ngô Hữu Mẹo không nhận đất mà tự ý chiếm dụng lô đất số 72 xây dựng nhà tạm trái phép (có vị trí thuộc một phần của lô đất số 66, một phần thuộc lô 67 khu dân cư Rộc Cống); ông Ngô Hữu Mẹo nêu lý do để không nhận đất tái định cư như sau:
+ Việc UBND huyện Tư Nghĩa buộc Ông phải tháo dỡ nhà tạm, trả lại đất cho Nhà nước và yêu cầu Ông phải nhận đất ở lô rẽ quạt trong khu tái định cư là ép chế gia đình Ông; đồng thời, so sánh trường hợp của các hộ Nguyễn Thị Chân, Nguyễn Thị Chiên, Nguyễn Văn Thanh được đền bù giá đất cao hơn, giao đất tái định cư ở vị trí thuận lợi hơn gia đình Ông trong khi vị trí đất của gia đình Ông tương tự như các hộ nêu trên là không công bằng, gây thiệt thòi cho gia đình Ông.
+ Ông không tự ý xây dựng nhà tạm trên lô đất số 72 mà việc này đã được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND thị trấn Sông Vệ.
Vụ việc khiếu nại của ông Ngô Hữu Mẹo đã được UBND huyện Tư Nghĩa xem xét giải quyết tại Quyết định số 972/QĐ-UB ngày 04/8/2005, bác đơn khiếu nại của ông Ngô Hữu Mẹo, với lý do:
“Việc thực hiện dự án xây dựng cầu Sông Vệ và khu tái định cư chợ Sông Vệ đã được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ; riêng gia đình ông Ngô Hữu Mẹo có diện tích đất ở 75m2 về thủ tục giấy tờ nguồn gốc không rõ ràng, nhưng xét tình tiết cụ thể gia đình ông Mẹo được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng; việc phân lô bốc xăm làm nhà ở đối với các hộ gia đình là khách quan nhưng ông Mẹo đến rồi tự ý bỏ về là không đúng qui định của UBND thị trấn; việc ông Ngô Hữu Mẹo tự ý lấn chiếm đất làm nhà trái phép trong khu qui hoạch dân cư Rộc Cống là vi phạm pháp luật đất đai và Nghị định số 182/CP của Chính phủ“.
Không nhất trí với việc giải quyết của UBND huyện Tư Nghĩa, ông Ngô Hữu Mẹo khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và đã được các cơ quan chức năng tiến hành thẩm tra, xác minh; thấy rằng:
+ Các Phương án giao đất tái định cư đã được UBND thị trấn Sông Vệ xác lập là hoàn toàn khách quan, đã công khai, nhân dân đều đồng tình ủng hộ và thực hiện việc bốc thăm vị trí đất tái định cư theo Phương án, nhưng ông Ngô Hữu Mẹo không chấp hành là không đúng; việc UBND thị trấn Sông Vệ và UBND huyện Tư Nghĩa bố trí đất tái định cư cho gia đình Ông theo các Phương án giao đất tái định cư đã được công khai nêu trên là khách quan.
+ Việc yêu cầu bố trí tái định cư cho hộ gia đình Ông giống như các hộ Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Chân, Nguyễn Thị Chiên là không có cơ sở, vì: Vị trí nhà và đất của 03 hộ Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Chân, Nguyễn Thị Chiên nằm kề sát với Quốc lộ I nên được bồi thường 350.000 đồng/m2, còn vị trí nhà, đất của Ông ở xa Quốc lộ I hơn nên chỉ được bồi thường 200.000đồng/m2.
+ Ông Ngô Hữu Mẹo yêu cầu cho Ông được tái định cư tại vị trí đất Ông đã xây dựng nhà tạm là không có cơ sở để xem xét giải quyết, vì vị trí này thuộc Khu Quy hoạch dân cư Rộc Cống đã được phê duyệt năm 2001. Việc Quy hoạch Khu tái định cư và chợ Sông Vệ chồng lấn lên Khu Quy hoạch dân cư Rộc Cống là không đúng nên phải được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh. Đồng thời, Ông còn cho rằng đã được Chủ tịch UBND thị trấn Sông Vệ chỉ vị trí này để Ông xây dựng nhà tạm là không có cơ sở, vì: Chủ tịch UBND thị trấn Sông Vệ không thừa nhận có chỉ đất cho Ông xây dựng nhà ở, và khi Ông xây dựng nhà tạm để ở thì UBND thị trấn Sông Vệ đã tiến hành lập biên bản đình chỉ. Vì vậy, việc Ông tự ý chiếm đất Khu Quy hoạch dân cư Rộc Cống để xây dựng nhà ở là hành vi vi phạm pháp luật đất đai, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, do đó Ông phải tự tháo dỡ ngôi nhà tạm đã xây dựng trả lại đất cho Nhà nước.
Từ những căn cứ nêu trên và theo qui định của pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bác đơn đề ngày 07/9/2005 của ông Ngô Hữu Mẹo về việc khiếu nại Quyết định số 972/QĐ-UB ngày 04/8/2005 của UBND huyện Tư Nghĩa và việc yêu cầu được lưu cư tại vị trí đất Ông đã xây dựng nhà tạm hiện nay.

Tuy nhiên, xét nhu cầu về đất ở và điều kiện sinh hoạt hiện nay của gia đình ông Ngô Hữu Mẹo, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý giao đất tái định cư cho gia đình ông Mẹo với diện tích diện tích 133m2 thuộc lô rẽ quạt, Khu Quy hoạch tái định cư và chợ Sông Vệ; đồng thời, UBND huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm giải quyết giao thêm cho hộ gia đình ông Ngô Hữu Mẹo 01 lô đất tại Khu Quy hoạch tái định cư số 2, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, khi khu Quy hoạch này được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng bố trí cho các hộ theo qui định, để gia đình ông Ngô Hữu Mẹo xây dựng nhà ở.

Điều 2.

1- Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Công khai Quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại khu dân cư nơi ông Ngô Hữu Mẹo đang sinh sống, đồng thời tống đạt Quyết định này đến ông Ngô Hữu Mẹo.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này.

- Khi giao đất cho gia đình ông Mẹo xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật đất đai, UBND huyện Tư Nghĩa phải dành cho gia đình ông Ngô Hữu Mẹo một thời gian thích hợp để gia đình ông Mẹo xây dựng nhà ở và tháo dỡ nhà tạm đã xây dựng trái phép trên lô đất số 72 (có vị trí thuộc một phần của lô đất số 66, một phần thuộc lô 67 khu dân cư Rộc Cống). Sau thời gian do UBND huyện Tư Nghĩa ấn định nếu ông Mẹo đã xây dựng xong nhà ở mà không tự giác tháo dỡ nhà tạm trả lại đất cho Nhà nước thì UBND huyện Tư Nghĩa tiến hành lập các thủ tục cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

2- Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông-Vận tải, Tài nguyên- Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Vệ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Ngô Hữu Mẹo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 898/2006/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Hữu Mẹo,ở khối 1, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.459
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210