Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 891/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 20/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 891/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 891/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU NHÀ Ở DU LỊCH - GIẢI TRÍ BỜ SÔNG SÀI GÒN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 52/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 về Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Chính phủ;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 1798/CV-UB-QLDA ngày 14 tháng 5 năm 1999, số 3388/CV-UB-QLĐT ngày 18 tháng 8 năm 1999) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn só 5621 BKH/VPTĐ ngày 26 tháng 8 năm 1999) về Dự án đầu tư khu nhà ở du lịch - giải trí bờ sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư khu nhà ở du lịch - giải trí bờ sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư khu nhà ở du lịch - giải trí bờ sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư để xây dựng một điểm đô thị bao gồm nhà ở đa dạng, các công trình công cộng, trung tâm thương mại, công trình dịch vụ để đáp ứng nhu cầu và góp phần tạo cảnh quan sông Sài Gòn, góp phần hoàn chỉnh việc phát triển đô thị theo quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chủ đầu tư: Công ty Quản lý và pháp triển nhà quận Bình Thạnh thuộc Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn.

4. Địa điểm xây dựng và diện tích chiếm đất:

Địa điểm xây dựng thuộc địa phận phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Diện tích chiếm đất: khu đất xây dựng có diện tích 21 ha.

Ranh giới, vị trí cụ thể do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu vực.

5. Quy mô dự án:

- Khu nhà ở biệt thự: 194 nền;

- Nhà chung cư cao cấp: 212 căn hộ, 12 tầng, diện tích sàn 21.600 m2.

- Nhà liên kế: 56 nền;

- Nhà chung cư: 318 căn, 6 tầng, diện tích sàn 32.652 m2;

- Câu lạc bộ nghỉ ngơi, giải trí bờ sông: diện tích đất 6.500 m2, 01 tầng;

- Nhà trẻ mẫu giáo: 2 tầng, diện tích sàn 1.512 m2;

- Trường phổ thông: 3 tầng, diện tích sàn 4.166 m2;

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Đường nội bộ, cấp điện, cấp nước, tổ chức thoát nước, trong khuôn viên dự án đồng bộ với phần nhà ở và gắn liền với mạng lưới chung.

- Khu trung tâm dịch vụ thương mại: tầng cao 15 tầng, diện tích xây dựng 2.500 m2, diện tích sàn 37.000 m2;

- Khu cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp: tầng cao 30 tầng, diện tích đất xây dựng 2.500 m2;

- Khu dịch vụ khách sạn cao cấp: 1 khối 15 tầng, 1 khối 25 tầng, 1 khối 30 tầng, diện tích đất xây dựng 2.500 m2;

6. Quản lý thực hiện: Chủ đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chuyển quyền sử dụng đất có cơ sở hạ tầng, để dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch, chung cư cao cấp, chung cư 6 tầng, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, trường học, câu lạc bộ giải trí, cây xanh thực hiện việc liên doanh hoặc kêu gọi nhà đầu tư thứ phát đầu tư các hạng mục khách sạn văn phòng, trung tâm thương mại.

Các hạng mục: trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn khi đầu tư sẽ lập, trình và quyết định đầu tư theo quy định hiện hành tại thời điểm đó.

7. Thời gian thực hiện dự án: 5 năm

8. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

- Tổng mức đầu tư không kể phần đầu tư hạng mục: trung tâm thương mại, cao ốc khách sạn, cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp: khoảng 252.790 triệu đồng (hai trăm năm mươi hai tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng).

- Nguồn vốn: theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố:

+ Vốn tự có của chủ đầu tư;

+ Vốn của đơn vị cùng hợp tác khai thác dự án;

+ Vốn ứng trước của khách hàng, của đơn vị thi công;

+ Vốn vay ngân hàng.

9. Phương thức tổ chức thực hiện đầu tư: thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2.

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư chấp hành các quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện đầu tư, quản lý, khai thác dự án.

2. Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầi tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đảm bảo nội dung quy định. Việc huy động vốn của khách hàng, vay ngân hàng, huy động các nhà đầu tư thứ phát tham gia đầu tư để thực hiện dự án cần tuân thủ theo các quy chế hiện hành liên quan trong lĩnh vực này.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển nhà quận Bình Thạnh thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 891/QD-TTg

Hanoi, September 20, 1999

 

DECISION

ON THE INVESTMENT PROJECT OF SAIGON RIVER BANK TOURIST AND ENTERTAINMENT RESIDENTIAL QUARTER IN HO CHI MINH CITY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government
s Decree No. 52/CP of July 8, 1999 promulgating the Regulation on Investment and Construction Management;
Considering the proposal of the People
s Committee of Ho Chi Minh City (in Official Dispatches No. 1798/CV-UB-QLDA of May 14, 1999, No. 3388/CV-UB-QLDA of August 18, 1999) and the evaluation opinions of the Ministry of Planning and Investment (in Official Dispatch No. 5621 BKH/VPTD of August 26, 1999) concerning the investment project of Saigon River Bank Tourist and Entertainment Residential Quarter in Ho Chi Minh City,

DECIDES:

Article 1.- To approve the investment project of Saigon River Bank Tourist and Entertainment Residential Quarter, Ho Chi Minh City, with the following main contents:

1. Projects name: The investment project of Saigon River Bank Tourist and Entertainment Residential Quarter in Ho Chi Minh City.

2. Investment objectives: To make investment in building an urban complex comprised of diversified residential houses, public utilities, a trade center, and service facilities in order to meet the peoples demand and to contribute to creating the Saigon River landscape and completing the urban development according to the Ho Chi Minh Citys master plan.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Construction site and land occupancy area:

The construction site will be in Ward 25, Binh Thuan district, Ho Chi Minh City.

Land occupancy area: The land area under construction will be 21 hectares.

The specific boundary and location shall be determined by the Ho Chi Minh City Peoples Committee in line with the detailed zoning of the area.

5. Project scope:

- Residential villas: 194 foundations;

- High-class condominium: 212 apartments, 12-storey, a floor area of 21,600 m2;

- Adjacent houses: 56 foundations;

- Condominium: 318 apartments, 6-storey, a floor area of 32,652 m2;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Crech and kindergarten: 2-storey, a floor area of 1,512 m2;

- A general education school: 3-storey, a floor area of 4, 166 m2;

- Technical infrastructure system: intra-complex path, electricity supply, water supply, drainage system within the project area shall be in harmony with the residential houses and closely linked to the public system;

- The trade service center: 15-storey, a construction area of 2,500 m2, a floor area of 37,000 m2;

- The high-rise office building with high-class apartments: 30-storey, a construction area of 2,500 m2;

- The high-class hotel area: a 15-storey block, a 25-storey block, a 30-storey block, a construction area of 2,500 m2.

6. Implementation management: The investor shall be responsible for the technical infrastructure and the right to transfer the use of land with infrastructure; the residents shall build their houses on their own according to the overall planning; the construction of the high-class condominium, the 6-storey condominium, the crech and kindergarten, the school, the entertainment club, and tree planting shall be effected through joint ventures or sub-investors who shall be called for to invest in constructing the hotel, office building and trade center.

Investment plans for such construction items as the trade center, the office building, high-class condominium, and the hotel shall be drawn up, submitted and decided according to regulations currently effective at the time of investment.

7. Project implementation duration: 5 years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Total investment, excluding investment in building the trade center, hotel, office building, and high-class condominium, shall be approximately 252,790 million VND (two hundred and fifty two billion seven hundred ninety million VND)

- Capital sources: as proposed by the Ho Chi Minh City Peoples Committee:

+ Investors own capital;

+ Capital of units which shall jointly operate the project;

+ Capital advanced by clients and constructors;

+ Bank loans.

9. Mode of organizing the implementation of investment: according to current regulations.

Article 2.-

1. The president of the Ho Chi Minh City Peoples Committee shall be responsible for guiding the investor to observe the States regulations in the course of investment, management and commercial operation of the project.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- The ministers of: Planning and Investment; Construction; Finance; and Science, Technology and Environment, the State Bank Governor, the General Director of Land Administration, the president of the Ho Chi Minh City People’s Committee and the manager of the Binh Thanh District Housing Management and Development Company under the Saigon Real Estate Company shall have to implement this Decision.

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Ngo Xuan Loc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 891/QĐ-TTg ngày 20/09/1999 về Dự án đầu tư Khu nhà ở du lịch - giải trí bờ sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.244

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209