Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 882/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị - Sở Giao thông công chính Hà Nội để xây dựng đoạn đường từ Bảo tàng Dân tộc học đến Viện Vật lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 882/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 17/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 882/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ - SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI ĐỂ XÂY DỰNG ĐOẠN ĐƯỜNG TỪ BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC ĐẾN VIỆN VẬT LÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 49/TTr-UB ngày 10 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1360/TT-TCĐC ngày 09 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 55.904 m2 đất (bao gồm : 25.536 m2 tại các phường Cống Vị, Ngọc Khánh, quận Ba Đình và 30.368 m2 tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội) và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông công chính Hà Nội để xây dựng đoạn đường từ Bảo tàng Dân tộc học đến Viện Vật lý (thuộc tuyến đường Ngọc Khánh - Đê Bưởi Nghĩa Đô).

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo bản vẽ chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 do Viện Thiết kế quy hoạch xây dựng lập ngày 06 tháng 12 năm 1993, được kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội chấp thuận tại công văn số 609/KTST-QH, ngày 25 tháng 3 năm 1997 (đoạn Đê Bưởi - Ngọc Khánh) và bản vẽ chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 do Viện Thiết kế quy hoạch xây dựng Hà Nội xác lập ngày 31 tháng 12 năm 1996, được kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội chấp thuận ngày 25 tháng 3 năm 1997 (đoạn Đê Bưởi - Nghĩa Đô); Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hà Nội xác nhận ngày 02 tháng 8 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm :

1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;

2. Hướng dẫn việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, tổ chức di chuyển dân đến nơi ở mới và sớm ổn định đời sống cho các hộ phải di chuyển;

3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Giao thông công chính Hà Nội, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ : Giao thông vận tải, Tài chính,
Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND thành phố Hà Nội,
- Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hà Nội,
- Sở Giao thông công chính Hà Nội,
- Ban QLDA Giao thông đô thị,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, vụ CN,
- Lưu : NN (3b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 882/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị - Sở Giao thông công chính Hà Nội để xây dựng đoạn đường từ Bảo tàng Dân tộc học đến Viện Vật lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.423

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211