Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 881/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng Công viên Thiên Bút bước 1, giai đoạn 1 tại xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 881/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 17/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 881/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN THIÊN BÚT BƯỚC 1, GIAI ĐOẠN 1 TẠI XÃ NGHĨA CHÁNH, THỊ XÃ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (công văn số 1519/TT-UB ngày 28 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1359/TT-TCĐC, ngày 09 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 21,95 ha đất tại xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng thị xã Quảng Ngãi sử dụng toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để xây dựng Công viên Thiên Bút bước 1, giai đoạn 1.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo trích sao bản đồ (tờ số 3 + 4 xã Nghĩa Chánh) do Sở Địa chính tỉnh Quảng Ngãi xác lập ngày 27 tháng 8 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm :

1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;

2. Hướng dẫn việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, tổ chức giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công công trình;

3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Xây dựng, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Quảng Ngãi, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng thị xã Quảng Ngãi, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Bộ Xây dựng,
- Bộ Tài chính,
- Tổng cục Địa chính,
- ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi,
- Sở Địa chính tỉnh Quảng Ngãi,
- ủy ban nhân dân thị xã Quảng Ngãi,
- Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng thị xã Quảng Ngãi,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, các vụ : CN, VX,
- Lưu : NN (3b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 881/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng Công viên Thiên Bút bước 1, giai đoạn 1 tại xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.421

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208