Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 844/2006/QĐ-UBND-BN thu hồi Quyết định 561/QĐ-CT năm 2002 về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Xăng dầu quân đội thuộc Tổng cục hậu cần thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu và Xưởng sửa chữa thiết bị xăng dầu tại huyện Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 844/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 844/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ 561/QĐ-CT NGÀY 28/5/2002 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI THUỘC TỔNG CỤC HẬU CẦN THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU VÀ XƯỞNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ XĂNG DẦU TẠI HUYỆN QUẾ VÕ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH  

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;
Xét đề nghị của: Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tại công văn số 339/BQL-QHMT ngày 04/5/2006; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 63/TT-QHKH ngày 07/4/2005 và tại công văn số 237/CV-TNMT ngày 08/6/2006,
  

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 561/QĐ-CT ngày 28/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi đất và giao cho Công ty Xăng dầu quân đội thuộc Tổng cục hậu cần thuê để xây dựng Cửa hàng xăng dầu và xưởng sửa chữa xe, thiết bị xăng dầu tại xã Phương Liễu - huyện Quế Võ (Cụm công nghiệp liền kề khu công nghiệp Quế Võ) do Công ty Xăng dầu quân đội không triển khai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng APA và Công ty TNHH Phú Bắc triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ đất đai theo văn bản cho phép khảo sát địa điểm của Chủ tịch UBND tỉnh số 216/UBND-CN và số 218/UBND-CN ngày 02/3/2006.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo việc thu nộp Quyết định số 561/QĐ-CT và thông báo cho các hộ có đất thu hồi biết theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ; UBND xã Phương Liễu và Công ty Xăng dầu quân đội thuộc Tổng cục hậu cần căn cứ Quyết định thi hành./.

 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 

 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 844/2006/QĐ-UBND-BN ngày 26/06/2006 thu hồi Quyết định 561/QĐ-CT năm 2002 về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Xăng dầu quân đội thuộc Tổng cục hậu cần thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu và Xưởng sửa chữa thiết bị xăng dầu tại huyện Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.680

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195