Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 843/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 4 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 843/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 843/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẾ VÕ SỐ 4

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QĐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: UBND huyện Quế Võ tại tờ trình số 234/TT-UB ngày 31/5/2006; Sở Tài chính tại tờ trình số 82/TTr-VG ngày 14/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 2 theo Quyết định thu hồi đất số 525/QĐ-CT ngày 12/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung chủ yếu sau:

- Diện tích đất bồi thường: 27.668,4m2 (Đất nông nghiệp giao lâu dài).

- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ : 1.940.225.200 đồng, gồm:

+ Bồi thường đất nông nghiệp : 1.109.089.800 đồng.

+ Bồi thường hoa màu : 243.458.700 đồng.

+ Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp : 406.725.500 đồng.

+ Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống và sản xuất : 146.642.500 đồng.

+ Dự toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 34.308.700 đồng.

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Quế Võ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ, UBND xã Nam Son; Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục; Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Quế Võ và các hộ được bồi thường, hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 

 
 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 843/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 4 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.753

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209