Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 841/2006/QĐ-UBND-BN về việc thu hồi đất và giao đất cho Hợp tác xã cổ phần Như Nguyệt thuê để xây dựng Xưởng sản xuất sản phẩm cơ khí tại Cụm công nghiệp Võ Cường - thị xã Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 841/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 841/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN NHƯ NGUYỆT THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG XƯỞNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM CƠ KHÍ TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP VÕ CƯỜNG - THỊ XÃ BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của: Hợp tác xã cổ phần Như Nguyệt tại don xin thuê đất ngày 05/3/2005, UBND xã Võ Cường tại tờ trình số 109/TT-UB ngày 25/3/2005; Ban quản lý dự án xây dựng thị xã Bắc Ninh tại tờ trình số 102/TT-BQL ngày 04/5/2005; UBND thành phố Bắc Ninh tại tờ trình số 243/TT-UB ngày 01/4/2005; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 74/TT-QHKH ngày 30/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 1.604,0m2 (Một nghìn, sáu trăm linh bốn m2) đất đã giao cho Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh để xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Võ Cường, tại xã Võ Cường – thành phố Bắc Ninh và giao cho Hợp tác xã cổ phần Như Nguyệt thuê để xây dựng Xuởng sản xuất sản phẩm cơ khí 1.604,0m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm.

Thời gian thuê đất: 50 (Năm mươi) năm kể từ ngày 14/11/2003.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cùng UBND thành phố Bắc Ninh theo chức năng hướng dẫn Hợp tác xã cổ phần Như Nguyệt thực hiện bồi thường khi thu hồi đất; ký hợp đồng thuê đất và bàn giao khu đất trên thực địa theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh, Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh; UBND xã Võ Cường và Hợp tác xã cổ phần Như Nguyệt căn cứ Quyết định thi hành./.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 

 
Bùi Vĩnh KiênVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 841/2006/QĐ-UBND-BN về việc thu hồi đất và giao đất cho Hợp tác xã cổ phần Như Nguyệt thuê để xây dựng Xưởng sản xuất sản phẩm cơ khí tại Cụm công nghiệp Võ Cường - thị xã Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.695
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.174