Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 837/2006/QĐ-UBND-BN về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty May Kiến Giang (TNHH) thuê để xây dựng Nhà máy May xuất khẩu Kiến Giang tại Cụm công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 837/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 837/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY MAY KIẾN GIANG (TNHH) THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU KIẾN GIANG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỒNG - HOÀN SƠN

 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: Công ty May Kiến Giang (TNHH) tại đơn xin thuê đất ngày 10/02/2006; UBND xã Tân Hồng tại công văn số 54/CV-UB ngày 10/5/2006; UBND huyện Từ Sơn tại công văn số 263/CV-UB ngày 24/5/2006; Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tại chứng chỉ qui hoạch số 14/CCQH ngày 15/5/2006; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 76/TT-QHKH ngày 22/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thu hồi 6.559,7m2 đất, gồm: Đất nông nghiệp 5.847,4m2; đất chuyên dùng 712,3m2, tại xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn (Cụm công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn) và giao cho Công ty May Kiến Giang (TNHH) thuê để xây dựng Nhà máy May xuất khẩu Kiến Giang 4.055,8m2; đường giao thông (quy hoạch) 560,1m2, đất nông nghiệp khó canh tác 1.943,8m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ thuê đất đính kèm.

Thời gian thuê : 50 (Năm mươi ) năm.

Điều 2: Công ty May Kiến Giang (TNHH) có trách nhiệm dóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn. Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh, UBND huyện Từ Sơn theo chức năng hướng dẫn Công ty May Kiến Giang trình duyệt thu hồi đất của các hộ gia đình, thực hiện bồi thuờng khi thu hồi đất; ký hợp đồng thuê đất và bàn giao khu đất trên thực địa theo quy định.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh; Cục thuế, Kho bạc Nhà nuớc tỉnh, UBND huyện Từ Sơn, UBND xã Tân Hồng; Công ty May Kiến Giang (TNHH) và các hộ có đất thu hồi căn cứ Quyết định thi hành./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 

 

 

Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 837/2006/QĐ-UBND-BN về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty May Kiến Giang (TNHH) thuê để xây dựng Nhà máy May xuất khẩu Kiến Giang tại Cụm công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.145