Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 836/2006/QĐ-UBND-BN về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Đình Bảng để bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng đường vào khu nhà ở và dịch vụ thương mại Ba Gia xã Đình Bảng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 836/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 23/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 836/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO UBND XÃ ĐÌNH BẢNG ĐỂ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀO KHU NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BA GIA XÃ ĐÌNH BẢNG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: UBND xã Đình Bảng tại thông báo số 50/TB-UB ngày 28/4/2006 và đơn xin giao đất số 02/ĐGĐ-UB ngày 20/6/2006; UBND huyện Từ Son tại công văn số 316/CV-UB ngày 22/6/2006; Sở Xây dựng tại công văn số 120/XD-QH ngày 31/5/2006; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 83/TT-QHKH ngày 23/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 32.838,1m2 đất, gồm: Đất nông nghiệp 16.270,0m2; đất chuyên dùng 14.660,5m2, đất mặt nước chuyên dùng 503,6m2, đất đã thu hồi giao cho Trường Trung học Thuỷ sản IV: 1.404,0m2 tại xã Đình Bảng - huyện Từ Sơn và giao cho UBND xã Đình Bảng để bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng đường vào khu nhà ở và dịch vụ thuong mại Ba Gia xã Đình Bảng.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Từ Sơn theo chức năng hướng dẫn UBND xã Đình Bảng trình duyệt hồ sơ thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân, thực hiện bồi thường khi thu hồi đất và tổ chức bàn giao khu đất trên thực địa theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn và UBND xãĐình Bảng và các hộ có đất thu hồi căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 836/2006/QĐ-UBND-BN ngày 23/06/2006 về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Đình Bảng để bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng đường vào khu nhà ở và dịch vụ thương mại Ba Gia xã Đình Bảng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.834

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.198.139.112