Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1829/2005/QĐ-CT phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao cho Công ty Việt Hải thuê để xây dựng Nhà máy chế biến nông sản và Trung tâm kinh doanh hàng dệt may tại Cụm công nghiệp liền kề KCN Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 1829/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1829/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO CHO CÔNG TY VIỆT HẢI THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÀ TRUNG TÂM KINH DOANH HÀNG DỆT MAY TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP LIỀN KỀ KCN QUẾ VÕ  

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004, số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: UBND huyện Quế Võ tại tờ trình số 406/TT-UB ngày 25/8/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 213/TC-VG ngày 31/8/2005,

 QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH Việt Hải thuê để xây dựng Nhà máy chế biến nông sản và Trung tâm kinh doanh hàng dệt may tại xã Phương Liễu - huyện Quế Võ (Khu công nghiệp liền kề khu công nghiệp Quế Võ) theo Quyết định thu hồi đất số 1630/QÐ-CT ngày 09/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

* Diện tích bồi thường: 32.567,2m2(đất nông nghiệp).

* Kinh phí bồi thường: 2.374.029.000 đồng, gồm:

- Bồi thường đất NN và hỗ trợ bồi thường đất NN tạm giao: 1.335.255.200 đồng.

- Bồi thường hoa màu: 293.104.800 đồng.

- Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp: 470.323.560 đồng.

- Hỗ trợ cho hộ để ổn định dời sống: 169.573.440 đồng.

- Bồi thường tài sản, cây trồng và khối lượng đào đắp: 27.512.000 đồng.

- Bồi thường di chuyển mộ: 78.260.000 đồng.

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Quế Võ tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ, Hội đồng đền bù GPMB huyện Quế Võ, UBND xã Phương Liễu, Công ty TNHH Việt Hải, Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và các hộ được bồi thường, hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Vĩnh Kiên

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1829/2005/QĐ-CT phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao cho Công ty Việt Hải thuê để xây dựng Nhà máy chế biến nông sản và Trung tâm kinh doanh hàng dệt may tại Cụm công nghiệp liền kề KCN Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.202
DMCA.com Protection Status