Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/2005/QĐ-UB về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 81/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 03/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 81/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành “Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội”;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 515/TTr-LS ngày 26/5/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

- Giá xây dựng mới nhà ở được quy định tại phụ lục I kèm theo Quyết định này.

- Giá xây dựng mới nhà tạm, vật kiến trúc được quy định tại phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 05/2002/QĐ-UB ngày 17/01/2002 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá chuẩn nhà ở xây dựng mới tại Thành phố Hà Nội và Thông báo số 134/TB-LS TCVG-XD ngày 17/02/2002 của Liên Sở: Tài chính Vật giá - Xây dựng về việc thông báo giá chuẩn xây dựng mới đối với nhà tạm, vật kiến trúc khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở
(Kèm theo Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND Thành phố Hà Nội)

Cấp hạng nhà

Loại nhà

Đơn giá
 (đồng/m2 sàn XD

Nhà cấp IV

1

Nhà 1 tầng mái ngói hoặc mái tôn, tường 110 bổ trụ, tường bao quanh cao > 3m (Không tính chiều cao tường thu hồi), không có trần

715.000

2

Nhà 1 tầng mái ngói hoặc mái tôn, tường 220, tường bao quanh cao > 3m (Không tính chiều cao tường thu hồi), không có trần

805.000

3

Nhà 1 tầng mái bằng (BTCT)

990.000

4

Nhà 2 - 3 tầng tường xây gạch, mái bằng (BTCT); hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; hoặc mái ngói

1.735.000

Nhà cấp III

1

Nhà 4 - 5 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng không gia cố bằng cọc BTCT

1.645.000

2

Nhà 4 - 5 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng gia cố bằng cọc BTCT

2.130.000

3

Nhà 6 - 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng không gia cố bằng cọc BTCT

2.065.000

4

Nhà 6 - 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn và móng gia cố bằng cọc BTCT

2.220.000

Nhà biệt thự các loại

1

Biệt thự giáp tường (Hạng 1)

2.000.000

2

Biệt thự song đôi, ghép (Hạng 2)

2.200.000

3

Biệt thự riêng biệt (Hạng 3)

2.450.000

4

Biệt thự riêng biệt sang trọng (Hạng 4)

2.700.000

Ghi chú

- Giá xây dựng mới nhà cấp IV loại 1 tầng chưa bao gồm bể phốt, bể nước. Giá xây dựng mới các loại nhà còn lại đã bao gồm bể phốt và bể nước.

- Nhà cấp IV loại tầng mái ngói hoặc mái tôn nếu có trần thì được tính thêm:

* Trần cót ép, trần vôi rơm : 60.000 đồng/m2.

* Trần gỗ, trần nhựa : 70.000 đồng/m2.

 

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC
(Kèm theo Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 03 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

STT

Loại nhà tạm, vật kiến trúc

Đơn vị tính

Đơn giá (Đồng)

I

Nhà tạm

 

 

1

Tường xây gạch 110, cao 3m trở xuống (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh mầu

 

 

a

Nhà có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng

m2

502.000

b

Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng

m2

414.000

c

Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền láng xi măng

m2

356.000

d

Nhà không có khu phụ, mái giấy dầu, nền láng xi măng

m2

279.000

2

Nhà tạm vách cót, mái giấy dầu, nền láng xi măng

m2

152.000

II

Nhà bán mái tường xây gạch 110 cao 3m trở xuống (không tính chiều cao tường thu hồi) và có ít nhất 1 bức tường chung, láng xi măng có đánh mầu,

 

 

1

Mái ngói, Fibrôximăng hoặc tôn

m2

297.000

2

Mái giấy dầu

m2

257.000

III

Quán bán hàng

 

 

1

Cột tre, mái lá, nền đất

m2

55.000

2

Cột tre, mái lá, nền láng xi măng

m2

85.000

IV

Sân

 

 

1

Lát gạch đất nung đỏ 30 x 30

m2

110.000

2

Lát gạch chỉ

m2

49.000

3

Lát gạch bê tông xi măng

m2

72.000

4

Lát gạch lá dừa, gạch đất 20 x 20

m2

62.000

5

Lát gạch xi măng hoa

m2

100.000

6

Bê tông mác 150

m2

80.000

7

Láng xi măng

m2

36.000

8

Nền granitô

m2

109.000

9

Gạch tự chèn

m2

86.000

V

Tường rào

 

 

1

Tường gạch chỉ 110 có bổ trụ

m2

279.000

2

Tường gạch chỉ 220 có bổ trụ

m2

453.000

3

Hoa sắt

m2

150.000

4

Khung sắt góc lưới B40

m2

96.000

5

Dây thép gai (Bao gồm cả cọc)

m2

40.000

VI

Mái vẩy

 

 

1

Tấm nhựa hoặc fibrôximăng

m2

56.000

2

Ngói hoặc tôn

m2

117.000

VII

Các công trình khác

 

 

1

Gác xép bê tông

m2

278.000

2

Gác xép gỗ

m2

257.000

3

Bể nước

m3

639.000

4

Bể phốt

m3

714.000

5

Giếng đất

m sâu

40.000

6

Giếng khơi xây gạch hoặc bê tông

m sâu

250.000

7

Giếng khoan sâu <= 25 m

1 giếng

900.000

8

Giếng khoan sâu > 25 m

1 giếng

1.100.000

9

Cầu thang BTCT (Tính theo diện tích bản thang và chỉ áp dụng cho cầu thang ngoài nhà)

m2

694.000

10

Cống thoát nước bê tông (D300)

md

49.000

11

Rãnh thoát nước xây gạch có nắp BTCT

md

201.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2005/QĐ-UB về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155