Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 80/2004/QĐ-UB về đơn giá đất để thực hiện đền bù khu tái định cư xã Trà Đa, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 80/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 13/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 13 tháng 7 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀN BÙ TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ TRÀ ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

+ Căn cứ Điều 10, Điều 82 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

+ Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về việc Quy định khung giá các loại đất;

+ Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-BXD ngày 19/11/1998 của Bộ Xây dựng về việc nâng cấp đô thị thị xã Pleiku từ loại 4 lên loại 3;

+ Căn cứ Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 17/01/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất và hệ số K trên địa bàn thành phố Pleiku;

+ Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 520/CV-TC ngày 05/07/2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành đơn giá đất để thực hiện đền bù tại khu tái định cư xã Trà Đa với nội dung như sau:

1, Về đất ở:

STT

Tên đường

Loại đường

Đơn giá QĐ số 06/2004/QĐ-UB (đồng)

Đơn giá thực hiện đền bù (đồng)

01

Trần Văn Bình

H1

300.000

550.000

02

Lý Thường Kiệt

H2

200.000

400.000

Các hệ số và phương pháp tính theo Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 17/1/2004 của UBND tỉnh.

2, Về đất Nông nghiệp: Đối với đất vườn, đất sản xuất nông nghiệp thì đơn giá đền bù tính theo hạng đất đang sử dụng cộng thêm 20% chênh lệch giữa giá đất ở đã ban hành với giá đất nông nghiệp tại vị trí đó.

Điều 2: Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

 

 

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 80/2004/QĐ-UB về đơn giá đất để thực hiện đền bù khu tái định cư xã Trà Đa, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75