Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 78/2000/QĐ-UB bổ sung điều 13 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/1998/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 78/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 15/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 13 QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/1998/QĐ-UB NGÀY 30/6/1998 CỦA UBND THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 của UBND Thành phố về việc ban hành bản Quy định thực hiện Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

- Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính Vật giá, Sở Xây dựng, Sở Địa chính Nhà đất, Cục Thuế tại tờ trình số 2649/TTLN-TCVG ngày 22/8/2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Bổ sung điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 của UBND Thành phố như sau:

3/ Người đang sử dụng nhà, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không có hợp đồng thuê nhà của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc Quyết định phân nhà của cơ quan chủ quản, được chính quyền địa phương xác nhận ở ổn định, không tranh chấp;

- Có hợp đồng thuê nhà của cơ quan quản lý nhà nước hoặc Quyết định phân nhà của cơ quan chủ quản, diện tích ghi trong hợp đồng hoặc Quyết định phân nhà nhỏ hơn định mức đất ở đối với khu vực nội thành (tối đa bằng 60m2);

- Có Quyết định phân nhà của cơ quan chủ quản nhưng không ghi rõ diện tích sử dụng.

Nếu hộ gia đình cá nhân tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ như sau:

a/ Hỗ trợ (bằng tiền) 60% trị giá đất ở cùng loại đối với diện tích thực tế đang sử dụng, nhưng tối đa không quá định mức đất ở đối với khu vực nội thành (60m2);

b/ Phần diện tích đất ở sử dụng thực tế từ trên 60m2 đến 120m2 được chính quyền địa phương xác nhận ở ổn định, không tranh chấp được hỗ trợ (bằng tiền) 30% trị giá đất ở cùng loại.

c/ Phần diện tích đất ở sử dụng thực tế vượt quá 120 m2 được hỗ trợ công tôn tạo (bằng tiền) với giá 25.000 đ/m2.

4/ Người đang sử dụng nhà, đất ở thuộc sở hữu nhà nước có hợp đồng thuê nhà của cơ quan quản lý nhà nước hoặc Quyết định phân nhà của cơ quan chủ quản, diện tích ghi trong hợp đồng, Quyết định phân nhà lớn hơn 60 m2, nếu tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ (bằng tiền) 60% trị giá đất ở cùng loại đối với diện tích ghi trong hợp đồng.

Phần diện tích đất ở sử dụng thực tế vượt diện tích ghi trong hợp đồng, Quyết định phân nhà thì được hỗ trợ theo mục b/, c/ khoản 3 nêu trên.

5/ Người sử dụng nhà, đất ở tại khu vực ngoại thành được hỗ trợ như khoản 3,4 Điều này. Diện tích được hỗ trợ căn cứ mức đất giao của từng vùng và theo quy định tại điều 6, mục 2 khoản a/ Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 của UBND Thành phố và định mức khi được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở quy định tại Quyết định số 61/1998/QĐ-UB ngày 4/11/1998 của UBND Thành phố.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và không áp dụng cho các dự án đã bàn giao mặt bằng và các phương án đền bù hỗ trợ đã dược cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở: Tài chính Vật giá, Xây dựng, Địa chính Nhà đất; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các quận, huyện, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/2000/QĐ-UB ngày 15/09/2000 bổ sung điều 13 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/1998/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248