Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 763/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 17/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 763/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 17 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 735/TT-STC ngày 18/6/2013; tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 12/6/2013 của UBND huyện Kim Bảng về việc xin phê duyệt đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án khai thác đá sét làm nguyên liệu Xi măng tại xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng; cụ thể như sau:

* Đơn giá bồi thường cây gỗ Sưa:

- Chiều cao cây ≤ 15 cm: 3.700 đồng/cây.

- Chiều cao cây > 15 cm: 5.700 đồng/cây.

- Đường kính thân ≤ 3 cm: 75.000 đồng/cây.

- Đường kính thân trên 3 cm đến 10 cm: 150.000 đồng/cây.

- Đường kính thân trên 10 cm đến 15 cm: 300.000 đồng/cây.

- Đường kính thân trên 15 cm đến 20 cm: 450.000 đồng/cây.

- Đường kính thân trên 20 cm đến dưới 25 cm: 600.000 đồng/cây.

* Đối với cây gỗ Sưa có đường kính thân từ 25 cm trở lên: Áp dụng đơn giá gỗ Lim trong thông báo giá VLXD Liên Sở: Tài chính, Xây dựng tại thời điểm.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyên Xuân Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7