Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 742/2006/QĐ-UBND-BN về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) thuê để xây dựng Cửa hàng xăng dầu, giới thiệu sản phẩm và kho hàng hoá do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 742/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 02/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 742/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG YÊN MAI (TNHH) THUÊ  ĐỂ XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KHO HÀNG HOÁ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh BN; Thông tư số 01/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên& Môi trường;
Xét đề nghị của: Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) tại đơn xin thuê đất ngày 03/01/2006, UBND thị trấn Chờ tại công văn số 01/CV-UB ngày 09/01/2006; UBND huyện Yên Phong tại công văn số 57/CV-UB ngày 15/02/2006 và tờ trình số 70/TT-UB ngày 28/02/2006; Sở Xây dựng tại chứng chỉ quy hoạch số 213/CCQH ngày 28/12/2005, Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 35/TT-QHKH ngày 08/3/2006 và số 65/TT-QHKH ngày 22/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Cho phép Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) chuyển mục đích sử dụng 4.275,9m2 đất nông nghiệp tại thị trấn Chờ - huyện Yên Phong do đã nhận chuyển nhượng sang mục đích xây dựng Cửa hàng xăng dầu, giới thiệu sản phẩm và kho hàng hoá theo hình thức thuê đất.

2. Thu hồi 1.493,0m2 đất, gồm: Đất mặt nước chuyên dùng 1.060,6m2, đất chuyên dùng 432,4m2, tại thị trấn Chờ - huyện Yên Phong và giao cho Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) thuê.

3. Sau khi chuyển mục đích sử dụng và thuê đất, Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu, giới thiệu sản phẩm và kho hàng hoá 5.068,0m2, đất hành lang đường TL 286: 700,9m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm.

Thời gian thuê đất: 50 (Năm mươi) năm.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Yên Phong theo chức năng hướng dẫn Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) thực hiện bồi thường khi thu hồi đất, ký hợp đồng thuê đất và bàn giao khu đất trên thực địa theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Yên Phong, UBND thị trấn Chờ và Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) căn cứ Quyết định thi hành./.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 742/2006/QĐ-UBND-BN ngày 02/06/2006 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) thuê để xây dựng Cửa hàng xăng dầu, giới thiệu sản phẩm và kho hàng hoá do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250