Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trường THPT Yên Phong số 3 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 703/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 22/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 703/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 3.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03.12.2004 của Chính Phủ; quyết dinh số 225/2004/QĐ-UB ngày 28.12.2004 và số 226/2004/QĐ-UB ngày 31.12.2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị số 69/TTr-STC ngày 19.5.2006 của sở Tài Chính về kết quả thẩm định phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trường THPT Yên Phong số 3;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trường THPT Yên Phong số 3 như sau:

1. Cơ cấu diện tích đất thu hồi, bồi thường.

a. Diện tích thu hồi: 25.543,8 m2 trong đó:

- Đất nông nghiệp 24.198,9 m2.

- Đất chuyên dùng 1.344,1 m2.

b. Diện tích bồi thường: 24.347,8 m2 ( tăng 148,9 m2 do: Hỗ trợ diện tích sổ bộ thuế lớn hơn diện tích bản đồ là 72,5 m2, diện tích khó canh tác ngoài quyết định 76,6 m2), gồm:

- Đất nông nghiệp giao lâu dài 23.258,4 m2 trong đó:

Đất hạng 1: 13.557,5 m2.

Đất hạng 3: 9.700,9 m2.

- Đất nông nghiệp tạm giao: 1.089,4 m2 trong đó:

Đất hạng 1: 575,5 m2.

Đất hạng 3: 513,9 m2.

2. Kinh phí bồi thường: 1.713.273.000 (một tỷ bẩy trăm mười ba triệu hai trăm bẩy ba ngàn đồng) gồm:

a. Bồi thường, hỗ trợ đất: 957.400.600 đồng trong đó:

- Đất nông nghiệp hạng 1 giao lâu dài: 555.857.500 đồng.

- Đất nông nghiệp hạng 3 giao lâu dài: 358.933.300 đồng.

- Đất nông nghiệp hạng 1 tạm giao: 23.595.500 đồng.

- Đất nông nghiệp hạng 3 tạm giao: 19.014.300 đồng.

b. Bồi thường hoa mầu: 210.161.600 đồng trong đó:

- Đất hạng 1: 127.197.000 đồng.

- Đất hạng 3: 82.964.600 đồng.

c. Hỗ trợ chuyển đổi nghề: 341.898.500 đồng.

d. Hỗ trợ ổn định đời sống: 123.269.500 đồng.

e. Bồi thường di chuyển mộ: 5.850.000 đồng.

g. Kinh phí đào mương, đường nội đồng: 41.221.000 đồng.

i. Dự toán kinh phí phục vụ bồi thường GPMB: 33.472.000 đồng.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh,các sở: Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Giáo dục; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý dự án công trình dựng sở Giáo dục căn cứ quyết định thi hành./.

 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trường THPT Yên Phong số 3 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210