Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2006 về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Vũ Hoàng (TNHH) thuê để xây dựng Nhà máy thời trang xuất khẩu và sản xuất hoá mỹ phẩm tại Khu công nghiệp Đại - Đồng Hoàn Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 698/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 22/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 698/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY VŨ HOÀNG (TNHH) THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỜI TRANG XUẤT KHẨU VÀ SẢN XUẤT HOÁ MỸ PHẨM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI - ĐỒNG HOÀN SƠN.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29.10.2004 của Chính Phủ;
Căn cứ quyết dinh số 476/QĐ-TTg ngày 19.6.2002 và số 1214/QĐ-TTg ngày 07.11.2003 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001 - 2005) tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: Công ty Vũ Hoàng (TNHH) tại đơn xin thuê đất ngày 03.4.2006, UBND xã Hoàn Sơn tại văn bản số 15/CV-UB ngày 18.4.2006, UBND huyện Tiên Du tại văn bản số 174/CV-UB ngày 19.4.2006, Giấy phép dầu tu số 183/GPĐT-KCN-BN ngày 12.5.2006 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh, sở Tài nguyên và môi trường tại tờ trình số 64/TTr-QHKH ngày 17.5.2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 10.000 m2 đất đã giao cho Công ty TNHH Thiên Long thuê tại quyết định số 362/QĐ-CT ngày 18.3.2004, do Công ty Thiên Long chuyển nhượng tài sản trên đất để thu hẹp dự án và tự nguyện trả lại đất để giao cho Công ty Vũ Hoàng (TNHH) thuê, với mục đích xây dựng Nhà máy thời trang xuất khẩu và sản xuất hoá mỹ phẩm tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ trích lục bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt ngày 09.5.2006 trong hồ sơ dính kèm.

Thời gian thuê: 50 (nam muoi) nam kể từ ngày 18/3/2004.

Điều 2. Công ty Vũ Hoàng (TNHH) có trách nhiệm đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp theo quy định. Giao sở Tài nguyên và môi trường, sở Tài chính, Cục thuế theo chức năng hướng dẫn Công ty Vũ Hoàng thực hiện nộp thuế trước bạ khi nhận chuyển nhượng tài sản trên đất; thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Thiên Long, thông báo giá thuê đất và ký hợp đồng thuê đất theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Tài chính, Tài nguyên và môi trường; Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Tiên Du, UBND xã Hoàn Sơn; Công ty TNHH Thiên Long, Công ty Vũ Hoàng (TNHH) căn cứ quyết định thi hành./.

 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2006 về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Vũ Hoàng (TNHH) thuê để xây dựng Nhà máy thời trang xuất khẩu và sản xuất hoá mỹ phẩm tại Khu công nghiệp Đại - Đồng Hoàn Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.851

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182