Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/2004/QĐ-UB về phê duyệt đơn giá điều tra xây dựng bản đồ đất, đánh giá phân hạng đất do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 67/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Văn Lạng
Ngày ban hành: 08/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH DĂK LĂK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2004/QĐ-UB

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐẮK LẮK

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ ĐIỀU TRA XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐẤT, ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG ĐẤT

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003.

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT, ngày 27/8/2003 của Bộ tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường “Hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai”.

- Theo đề nghị tại Tờ trình Liên sở số 197/TTLS-TC-TNMT, ngày 25 tháng 10 năm 2004 của Liên sở: Tài nguyên và Môi trường - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành đơn giá điều tra xây dựng bản đồ đất, đánh giá phân hạng đất trong phạm vi tỉnh Đắk Lắk cụ thể như sau:

1. Đơn giá.

TT

Tỷ lệ bản đ

Lập bản đồ đất

Đánh giá phân hạng đất

1

Tỷ lệ 1/5.000

26.281đ/ha

13.575đ/ha

2

Tỷ lệ 1/10.000

18.228đ/ha

6.784đ/ha

3

Tỷ l 1/50.000

5.337đ/ha

1.521đ/ha

 

Chi phí quản lý, thẩm định, kiểm tra nghiệm thu

6,5%

6,5%

2. Đơn giá này áp dụng kể từ ngày 01/01/2004.

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2
- TTHĐND tỉnh (b/c)
- Lưu VT, NL, TH, TM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2004/QĐ-UB về phê duyệt đơn giá điều tra xây dựng bản đồ đất, đánh giá phân hạng đất do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97