Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 629/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối giai đoạn 1 Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 629/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 629/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG ĐOẠN TỪ ĐIỂM CUỐI GIAI ĐOẠN 1 ĐẠI LỘ NAM SÔNG MÃ ĐẾN ĐƯỜNG NGUYỄN DU, THỊ XÃ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 09/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đt; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 196/TTr-STNMT ngày 23/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đt để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối giai đoạn 1 Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gồm những nội dung chính như sau:

1. Thông tin về khu đất:

a) Vị trí khu đất: Thuộc địa bàn phường Quảng Tiến và xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 20/01/2016.

b) Tổng diện tích thu hồi bồi thường đất ở thực hiện dự án: 17.399,3 m2.

Trong đó:

- Khu vực phường Quảng Tiến: 9.889,3 m2.

- Khu vực xã Quảng Cư: 7.510,0 m2.

c) Loại đất xác định giá: Đất ở của các hộ gia đình, cá nhân.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất:

a) Khu vực phường Quảng Tiến:

- Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường Trần Quang Khải đến ngã ba nhà ông Tôn, đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Trần Quang Khải; các tuyến đường đất còn lại trong khu dân cư phường Quảng Tiến: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 2 lần (Hai).

- Đường Trần Quang Khải đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến ngã tư Thọ Xuân, Toàn Thng: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,5 (Một phẩy năm).

b) Khu vực xã Quảng Cư:

- Đường Nguyễn Du, đường Ngô Quyền, xã Quảng Cư: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,67 (Một phẩy sáu bảy)

- Đoạn đường từ đường Hoàng Hoa Thám đến đường Ngô Quyền, đoạn đường từ đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Du, xã Quảng Cư: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 2,4 (Hai phẩy tư).

Điều 2. Căn cứ nội dung Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, UBND thị xã Sầm Sơn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND thị xã Sầm Sơn thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Ch
tịch UBND tnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 629/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối giai đoạn 1 Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.792
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171