Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/2000/QĐ-UB về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Thành phố Hà nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 62/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 23/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 62/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ LỆ PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1099 của Chính phủ về phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ;
Căn cứ các Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 và số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ về việc mua bán kinh doanh nhà ở;
Căn cứ các Công văn số 930/BXD-QLN ngày 24/7/1996 và số 447/BXD-QLN ngày 4/4/1998 của Bộ Xây dựng; Căn cứ các Công văn số 427/TC-TCT ngày 20/2/1998, số 54/TC-TCT ngày 6/1/1999 và số 5261/TC-TCT ngày 19/10/1999 của Bộ Tài chính về mức thu phí đối với trường hợp chuyển nhượng nhà Ở thuộc sở hữu Nhà nước;
Xét đề nghị của liên ngành: Địa chính Nhà đất - Tài chính vật giá - Cục Thuế tại Tờ trình số 4868/LN ĐCNĐ-TCVG-CT ngày 03/12/1999, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay cho phép các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại Hà nội và có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho nhau được thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở và phải nộp khoản lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hà Nội trong các trường hợp cụ thể như sau:

1- Đối với các hộ đều có hộ khẩu thường trú tại Hà nội, khi có nhu cầu xin được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho nhau; nếu căn hộ hoặc ngôi nhà đang được thuê không có tranh chấp, khiếu hiện thì được phép sang tên chuyển nhượng hợp đổng thuê nhà ở; bên được thuê lại nhà ở phải đến cơ quan quản lý nhà đất để làm thủ tục đăng ký và ký hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước để ở.

Khi tiến hành làm các thủ tục trên, bên được thuê lại nhà ở phải nộp khoản lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở luộc sở hữu Nhà nước bằng 1% tính tiền giá nhà và đất theo Nghị định số 61/CP ngày 5/ 7/1 994 của Chính phủ ( giá chưa tính miễn giảm theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 và Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ).

Người dược nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở được phép mua nhà theo quy định tại nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ và các quy định liên quan của Nhà nước và Thành phố.

2- Đối với các hộ gia đình đều có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đã thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho nhau; nếu việc sử dụng nhà ở đã ổn định, không có tranh chấp, khiếu kiện mà hộ được nhận chuyển nhượng hợp đổng nhà đang ở chưa ký lại hợp đồng thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà đất thì hộ này được phép mua nhà ở theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ và các quy định có liên quan của Nhà nước và Thành phố. Người mua nhà ở không phải lập lại hợp đồng thuê nhà ở nhưng phải nộp một khoản lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước như sau:

a/ Đối với các hộ gia đinh dã thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở trước ngày 22/10/1998, khi làm thủ tục mua nhà ở phải nộp khoản lệ phí chuyển dịch hợp đồng thuê nhà ở là 50.000 đ cho một lần chuyển dịch.

b/ Đối với các hộ gia đình đã thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở sau ngày 22/10/1998, khi mua nhà ở phải nộp khoản lệ phí bằng 1% giá nhà và đất theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ ( giá chưa tính miễn giảm theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 và Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách miễn giảm khác).

Điều 2: Sở Địa chính Nhà đất có thể uỷ quyền cho các Công ty Kinh doanh nhà (thuộc Sở) thực hiện các thủ tục thu hồi, ký lại hợp đồng cho thuê nhà; bán nhà. Thực hiện thu, nộp và sử dụng khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước ghi tại điều 1 trên đây theo sự hướng dẫn của cơ quan Tài chính và cơ quan Thuế.

Điều 3: Riêng với các hộ gia đình đã tự động chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước mà không mua nhà ở theo Nghị định 61/CP của Chính phủ phải đến cơ quan quản lý nhà đất để làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng và nếu không đến cơ quan quản lý nhà đất để làm các thủ tục chuyển nhượng hợp đồng theo quyết định này, thì cơ quan quản lý nhà đất cùng phối hợp với chính quyền địa phương xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định số 1992/QĐ-UB ngày 15/11/1991, số 54/1998/QĐ-UB ngày 22/10/1998 và số 23/2000/QĐ-UB ngày 03/3/2000 của UBND Thành phố.

Điều 5: Chánh văn phòng UBND Thành phố; Chủ tịch Hội đổng bán nhà ở Thành phố; Giám đốc các Sở: Địa chính Nhà đất, Tài chính vật giá, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế ; Thủ trường các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quan, huyện; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/2000/QĐ-UB về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Thành phố Hà nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.969

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125