Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 591/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất để xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 591/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 21/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 591/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ MỚI QUẾ VÕ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QĐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại tờ trình số 49/TT-UB ngày 14/02/2006; Sở Tài chính tại tờ trình số 54/TC-VG ngày 10/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dô thị mới Quế Võ do tính thiếu trong phương án bồi thường dã duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-CT ngày 28/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh; kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung là: 1.548.280.590 đồng, gồm:

+ Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp (đã duyệt tạm giao nay sửa thành giao lâu dài) để chuyển đổi ngành nghề : 391.072.920 đồng.

+ Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp (đã duyệt tạm giao nay sửa thành giao lâu dài) để ổn định sản xuất và đời sống : 140.999.080 đồng.

+ Bồi thường di chuyển mộ : 6.130.000 đồng.

+ Bồi thường di chuyển đường dây 35KV Hà Liễu-Phố Mới : 521.632.220 đồng.

+ Dự toán chi phí lập hồ sơ phục vụ GPMB : 488.446.370 đồng.

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Quế Võ thực hiện bồi thường, hỗ trợ bổ sung và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nuớc tỉnh, UBND huyện Quế Võ, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Quế Võ, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ, UBND xã Phuợng Mao và các hộ duợc bồi thường căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 591/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất để xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200