Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2000/QĐ-UB sửa đổi Quy định về thủ tục để được giao đất, thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 68/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 56/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 02/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC ĐỂ ĐƯỢC GIAO ĐẤT, THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/1999/QĐ-UB NGÀY 18/8/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 68/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBND Thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1/ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về thủ tục để được giao đất, thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 68/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBND Thành phố như sau :

- Khoản 1 Điều 6 sửa lại là: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng xác định Chỉ giới đường đỏ. Chủ đầu tư hợp đồng với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hoặc Công ty Tư vấn, có tư cách pháp nhân lập quy hoạch tổng mặt bằng phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu của dự án, báo cáo Kiến trúc sư trưởng Thành phố chấp thuận.

- Khoản 2 Điều 6 sửa lại là: Thời gian lập và duyệt Chỉ giới đường đỏ không quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Khoản 1, 4, 5, 7 Điều 12 bổ sung như sau: Quy hoạch Tổng mặt bằng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập được Kiến trúc sư trưởng Thành phố chấp thuận.

Các Điều, Khoản khác của Quy định về thủ tục để được giao đất, thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 68/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2/ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2000/QĐ-UB sửa đổi Quy định về thủ tục để được giao đất, thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 68/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224