Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2001/QĐ-UB điều chỉnh Khoản 1/Mục b/Điều I/Quyết định 05/2001/QĐ-UB quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất(hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg năm 1996 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 55/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 16/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 1/ MỤC B/ ĐIỀU I/ QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2001/QĐ-UỶ BAN HÀNH CHÍNH NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2001 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI HỆ SỐ  ĐIỀU CHỈNH GIÁ CHO THUÊ ĐẤT (HỆ SỐ K) KHI HỢP ĐỒNG CHO CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUÊ ĐẤT THEO  CHỈ THỊ 245/TTG NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1996 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND.
Căn cứ Luật Đất đai.
Thực hiện Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.
Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính- Vật giá, Địa chính- Nhà đất, Cục Thuế tại Tờ trình số 1189/TTLN- STCVG ngày 15/5/2001

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tại Khoản 1/ Mục b/ Điều I Quyết định số 05/2001/QĐ- UB ngày 12 tháng 2 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố đã ghi:

b/ Phạm vi và thời hiệu thực hiện.

1/ Phạm vi thực hiện:

Quy định này chỉ áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị hợp đồng thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ và được áp dụng chung cho cả khu vực nội thành và ngoại thành.

Nay điều chỉnh lại như sau:

b/ Phạm vi và thời hiệu thực hiện.

1/ Phạm vi thưc hiện:

Quy định này chỉ áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị hợp đồng thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ và được áp dụng chung cho cả khu vực nội thành, nội thị trấn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2001/QĐ-UB điều chỉnh Khoản 1/Mục b/Điều I/Quyết định 05/2001/QĐ-UB quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất(hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg năm 1996 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38