Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4758/QĐ-UB-QLĐT năm 1996 về định mức đất ở thực hiện theo Quyết định 118/TTg hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4758/QĐ-UB-QLĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 15/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4758/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐỊNH MỨC ĐẤT Ở THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở;

- Căn cứ hiện trạng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 137/TB-TU ngày 26/9/1996;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành định mức đất ở để thực hiện việc miễn giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công với Cách mạng (quy định tại mục C Điều 2 Quyết định 118/TTg) khi mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ hoặc được giao đất làm nhà ở lần đầu tiên như sau:

- Các quận nội thành: tối đa không quá 200m2/hộ.

- Các thị trấn trừ Cần Giờ: tối đa không quá 250m2/hộ.

- Các khu quy hoạch phát triển đô thị hóa ở ngoại thành: tối đa không quá 300m2/hộ.

- Huyện Cần Giờ và các khu dân cư nông thôn thuộc huyện: tối đa không quá 400m2/hộ.

Điều 2.- Người có công với Cách mạng khi mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP, được hỗ trợ tiền sử dụng đất theo quy định tại mục C Điều 2 của Quyết định số 118/TTg với định mức đất ở ghi tại Điều 1 của Quyết định này. Diện tích đất còn lại thuộc khuôn viên nhà, ngoài định mức nêu trên được tính theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/01/1995.

Phần diện tích đất ở, nằm trong lộ giới không tính vào định mức đất được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất.

Điều 3.- Các trường hợp nhà thuộc sở hữu Nhà nước có khuôn viên đất quá rộng, người mua thuộc diện chính sách được hưởng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất ở theo định mức quy định ở Điều 1. Nếu người mua không trả tiền một lần đối với số tiền đất phải đóng (ngoài định mức miễn, giảm) thì có thể trả góp trong 10 năm theo quy định của Nghị định 61/CP hoặc thuê sử dụng đất ở theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại điểm 1 Công văn số 806/BXD-QLN ngày 31/5/1995.

Điều 4.- Căn cứ định mức đất ghi ở Điều 1, Hội đồng bán nhà ở thành phố và các quận, huyện, các đơn vị liên quan áp dụng để tính miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với Cách mạng khi mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (theo Nghị định 61/CP), hoặc được giao đất lần đầu tiên để xây dựng nhà ở kể từ ngày 01/01/1995 trở về sau, nếu người mua đã trả hết tiền mua nhà thì thoái thu tiền sử dụng đất theo định mức được xác định tại Điều 1 của Quyết định này. Sở Nhà đất hướng dẫn cách tính cụ thể cho các đơn vị thực hiện.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Nhà đất, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đối tượng được quy định ở Điều 1 Quyết định số 118/TTg có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.-

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4758/QĐ-UB-QLĐT năm 1996 về định mức đất ở thực hiện theo Quyết định 118/TTg hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168