Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 43/2001/QĐ-UB điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất N1-N2-N3-N4-N5 thuộc dự án Khu đô thị Trung Hoà-Nhân Chính-Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 43/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 27/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG CÁC Ô ĐẤT N1-N2-N3-N4-N5 THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ-NHÂN CHÍNH-HÀ NỘI, TỶ LỆ 1/500.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 332/BXD-ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành quy định lập các đồ án quy hoạch xây đựng đô thị; Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng Thành phố tại Tờ trình số 297 TTr-KTST ngày 13/6/2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng các ô đất ký hiệu N1-N2-N3-N4-N5 thuộc dự án Khu đô thị Trung Hoà-Nhân Chính-Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do công ty Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội lập tháng 5/2001 thay thế Quy hoạch Tổng mặt bằng lập tháng 9/1999 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 24/2000/QĐ-UB ngày 9/3/2000, với những nội dung chủ yếu như sau:

1.Điều chỉnh số tầng cao tại các ô đất có ký hiệu N1-N2-N3-N4-N5 thuộc dự án Khu đô thị Trung Hoà-Nhân Chính-Hà Nội từ 5 tầng lên 9 đến 17 tầng, trên cơ sở giữ nguyên diện tích và chức năng sử dụng đất ở với các chỉ tiêu chính như sau:

Ô đất

Chỉ tiêu QHCT đã phê duyệt tại Quyết định số 24/2000/QD-UB ngày 09/3/2000

Chỉ tiêu quy hoạch xin điều chỉnh

Tỷ lệ % xây dựng nhà cao tầng

N1

Diện tích (m2)

3282

3282

4,93%

Diện tích XD (m2)

Tổng diện tích sàn (m2)

1739

1254

11,286

 

Mật độ xây dựng (%)

53

38

 

Hệ số sử dụng đất (lần)

1,96

2,7

 

Tầng cao trung bình (tầng)

3,7

7,1

 

Tầng cao XD (tầng)

5

9

 

N2

Diện tích (m2)

13234

13234

19,883%

Diện tích XD (m2)

Tổng diện tích sàn (m2)

6617

4245

38.205¸72.165

 

Mật độ xây dựng (%)

50

32

 

 

Hệ số sử dụng đất (lần)

1,90

3,9

 

Tầng cao trung bình (tầng)

3,8

12,2

 

Tầng cao XD (tầng)

5

9¸17

 

N3

Diện tích (m2)

7379

7379

11,086%

Diện tích XD (m2)

Tổng diện tích sàn (m2)

3763

2500

27.500m2

 

Mật độ xây dựng (%)

51

33,7

 

Hệ số sử dụng đất (lần)

2,04

3,7

 

Tầng cao trung bình (tầng)

4

11

 

Tầng cao XD (tầng)

5

11

 

N4

Diện tích (m2)

8297

8297

12,465%

Diện tích XD (m2)

Tổng diện tích sàn (m2)

3568

2390

21.510m2

 

Mật độ xây dựng (%)

43

29

 

Hệ số sử dụng đất (lần)

1,63

2,45

 

Tầng cao trung bình (tầng)

3,8

8,4

 

Tầng cao XD (tầng)

5

9

 

N5

Diện tích (m2)

8103

8103

12,17%

Diện tích XD (m2)

Tổng diện tích sàn (m2)

4213

2790

25.110¸30.690

 

Mật độ xây dựng (%)

52

34,4

 

Hệ số sử dụng đất (lần)

2,03

3

 

Tầng cao trung bình (tầng)

3,9

8,7

 

Tầng cao XD (tầng)

5

9¸11

 

 

Tổng số diện tích đất xây dựng nhà cao tầng

40295m2

60,54%

 2.Các ô đất N6, N7, N8, T1, T2, CC1, CC2, CC3 giữ nguyên chức năng sử dụng đất, diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo Quyết định số 24/2000/QD-UB ngày 09/3/2000 của UBND Thành phố đã phê duyệt.

 3.Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữ nguyên theo Quyết định số 24/2000/QD-UB ngày 09/3/2000 của UBND Thành phố đã phê duyệt.

Điều 2: Giao Kiến trúc sư trưởng Thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ thiết kế theo quy hoạch được duyệt; tổ chức công bố quy hoạch chi tiết cho các tổ chức, cơ quan, nhân dân biết để thực hiện.

 - Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân và Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy có trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

 - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch đầu tư, Địa chính-Nhà đất, Xây dựng, Giao thông công chính, Tài chính-Vật giá; Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân, Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND phường Nhân Chính, Chủ tịch UBND phường Trung Hoà, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng và Kinh doanh phát triển nhà Đống Đa, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/2001/QĐ-UB điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất N1-N2-N3-N4-N5 thuộc dự án Khu đô thị Trung Hoà-Nhân Chính-Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.150

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115