Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2000/QĐ-UB về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2000 của các quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 42/2000/QĐ-UB-ĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 30/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2000/QĐ-UB-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2000 CỦA CÁC QUẬN-HUYỆN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Điều 19 Luật Đất đai ban hành ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02/12/1998 ;
Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2000 của thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Tờ trình số 7500/TT-QHKH ngày 07 tháng 6 năm 2000 ;

QUYẾT - ĐỊNH

Điều 1.- Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2000 của các quận: 2, 7, 8, 9, 12, Tân Bình, Thủ Đức và các huyện : Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè như sau :

- Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất : 1.331 ha ; trong đó :

+ Đất ở khu vực nông thôn : 79 ha.

+ Đất ở đô thị : 326 ha.

+ Đất chuyên dùng : 926 ha.

- Các chỉ tiêu phân bổ được sử dụng từ các loại đất :

+ Đất lúa và đất nông nghiệp khác : 1035 (trong đó, đất lúa là 785 ha)

+ Các loại đất khác như : đất chuyên dùng, đất ở, đất chưa sử dụng, ... : 296 ha.

Chỉ tiêu của các quận-huyện trên được nêu chi tiết trong bảng đính kèm theo quyết định này.

Riêng đối với các quận : 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phân bổ trong chỉ tiêu chung của toàn thành phố là 479,7ha.

Điều 2.- Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất ở khu vực nông thôn của năm quận mới (2, 7, 9, 12, Thủ Đức) và 5 huyện ngoại thành được phân bổ là cơ sở để Ủy ban nhân dân quận-huyện giao đất ở cá nhân thuộc khu vực nông thôn.

- Chỉ tiêu sử dụng đất lúa, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và các loại đất khác được phân bổ để chuyển sang mục đích đất ở và chuyên dùng (đất xây dựng trụ sở hành chính, công trình phúc lợi công cộng, công nghiệp, thương mại-dịch vụ, giao thông, thủy lợi, an ninh-quốc phòng, cơ sở hạ tầng...) là căn cứ để Ủy ban nhân dân các quận-huyện xét giải quyết nhu cầu sử dụng đất của các đối tượng trên địa bàn và trình Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan chức năng theo quy định và thẩm quyền.

- Ủy ban nhân dân quận-huyện có trách nhiệm quản lý việc sử dụng đất theo kế hoạch một cách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và không để đất nông nghiệp bị hoang hóa.

- Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân quận-huyện có trách nhiệm theo dõi, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất theo nhu cầu và tình hình thực tế vào tháng 11 năm 2000 ; kết hợp Sở Địa chính-Nhà đất để cân đối, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch bổ sung.

- Giao Sở Địa chính-Nhà đất theo dõi và hướng dẫn các quận-huyện thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
 - Như điều 1 và điều 3  
- Tổng Cục Địa chính  
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- UBND các quận-huyện
- VPUB : CPVP, các tổ NCTH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

    

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2000/QĐ-UB về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2000 của các quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.930

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158