Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4063/2004/QĐ-UB sửa đổi Quy định (tạm thời) về chính sách tái định cư đối với người bị thu hồi đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 9510/2003/QĐ-UB

Số hiệu: 4063/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 21/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4063/2004/QĐ-UB

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH (TẠM THỜI) VỀ CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 9510/2003/QĐ-UB NGÀY 16/10/2003

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất đế sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

Căn cứ Quyết định 9510/2003/QĐ-UB ngày 16/10/2003 của UBXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định (tạm thời) về chính sách tái định cư đối với người bị thu hồi đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 458/TT-STNMT ngày 17 tháng 6 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định (tạm thời) về chính sách tái định cư đối với người bị thu hồi đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quvết định 9510/2003/QĐ-UB ngày 16/10/2003 như sau:

1. Thay thế điều 6: Điều kiện để được bố trí tái định cư

Người đang thực tế sử dụng nhà, đất để ở và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc có đăng ký tạm trú có thời hạn theo diện KT3 và thực tế đã ở tại nơi bị giải tỏa thời gian từ 24 tháng trở lên tính đến ngày có quyết định thu hồi đất được UBND xã (phường, thị trấn) nơi tạm trú xác nhận, khi bị nhà nước thu hồi phải giải tỏa tòan bộ, được bố trí tái định cư nếu có một trong các điều kiện sau:

1. Có giấy tờ hợp pháp về nhà ở, đất ở.

2. Có giấy tờ hợp pháp về đất ở và có nhà ở nhưng chưa có giấy phép xây dựng

3. Được bồi thường về đất ở và nhà ở theo quv định về chính sách bồi thường của tỉnh hiện hành, gồm:

a. Người sử dụng đất ở trong đô thị trước ngàv 18/12/1980, sử dụng ổn định, không có đủ giấy tờ hợp lệ, không tranh chấp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, được Hội đồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã, phường, thị trấn xác nhận đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất.

b. Người sử dụng đất ở trong đô thị từ sau ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993, sử dụng ổn định, không có đủ giấy tờ hợp lệ, không tranh chấp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, được Hội đồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã (phườnơ, thị trấn) xác nhận đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất, được hưởng bồi thường về đất với mức 80% theo giá bồi thường đất ở.

4. Là người đứng tên trong hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, chưa được nhà nước giao đất hoặc bán nhà ờ nào khác, đã hòan tất các nghĩa vụ tài chính đối với căn nhà đang thuê, được Hội đồng bán nhà thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh xác nhận và đề nghị bố trí tái định cư.

2. Thay thế điều 10: Các hộ được bố trí nhà ở, đất ở tại chỗ ở mới

Người đang thực tế sử dụng nhà, đất để ở, khi nhà nước phải giải tỏa tòan bộ, có nhà xây dựng không hợp pháp từ sau ngày 15/10/1993 đến đủ 24 tháng trước ngày có quyết định thu hồi đất trên đât nông, lâm nghiệp hợp pháp thì được bố trí một căn nhà hoặc một lô đất theo quvết định của nhà nước tại các khu vực quy họach dân cư khi có một trong 2 điều kiện sau:

+ Có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .

+ Có đăng ký tạm trú thao diện KT3 và thực tế đã ở tại nơi bị giải tỏa từ 24 tháng trở lên tính đến ngày có quyết định thu hồi đất được UBXD xã (phường, thị trấn) nơi tạm trú xác nhận.

Người được bố trí nhà ở, đất ở tại chỗ ở mới theo quy định tại điều này phải nộp tiền sử dụng đất theo giá quy định tại khoản 2, điều 12 Quy định này.

Điều 2: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM.UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4063/2004/QĐ-UB sửa đổi Quy định (tạm thời) về chính sách tái định cư đối với người bị thu hồi đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 9510/2003/QĐ-UB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34