Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4021/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 điều chỉnh Khoản 2.2 điều 28 Quyết định 6280/QĐ-UB-QLĐT năm 1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4021/QĐ-UB-QLĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 14/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4021/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KHOẢN 2.2 ĐIỀU 28 QUYẾT ĐỊNH SỐ 6280/QĐ-UB-QLĐT NGÀY 26/8/1995 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Quyết định số 111/CP ngày 14/4/1977 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ);
- Căn cứ Quyết định số 297/CP ngày 02/10/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ);
- Căn cứ Bộ Luật dân s ngày 28/10/1995;
- Căn cứ Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 của ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20/8/1998 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991;
- Căn cứ Nghị định số 25/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất tại Công văn số 7861/CV-ĐB ngày 10/6/1999;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh bổ sung khoản 2.2 Điều 28 Quyết định 6280/QĐ-UB-QLĐT ngày 26/8/1995 của ủy ban nhân dân thành phố về việc nộp và hoàn trả giá trị phần vắng đồng sở hữu chủ như sau:

Nếu phần vắng đồng sở hữu chủ không thuộc tài sản do Nhà nước quản lý, cơ quan Công chứng hướng dẫn người có yêu cầu bán nhà nộp giá trị phần vắng đồng sở hữu chủ vào tài khoản vắng chủ do Sở Tài chính - Vật giá làm chủ tài khoản tại Ngân hàng Công thương thành phố. Biên lai nộp tiền được lưu giữ tại cơ quan Công chứng khi chứng nhận hợp đồng bán nhà. Khi đồng sở hữu chủ vắng mặt đã trở về định cư trong nước, thì được nhận lại biên lai và toàn bộ số tiền gởi nói trên.

Các trường hợp xin hoàn trả giá trị phần vắng đồng sở hữu chủ khác tạm thời chưa giải quyết cho đến khi có chủ trương của Chính phủ về việc xử lý phần tài sản trong nước của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Trường hợp đồng sở hữu chủ vắng không rõ lý do, việc nộp giá trị phần vắng chủ vào ngân hàng nói trên chỉ được áp dụng sau một tháng, kể từ khi các đồng sở hữu chủ có mặt đã đăng 01 số báo Sài gòn Giải Phóng tìm người vắng mặt để thông báo việc bán nhà mà vẫn không có tin tức.

Điều 2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban Ngành thành phố, Giám đốc Ngân hàng Công thương thành phố, Trưởng các Phòng Công chứng Nhà nước số 1, 2, 3, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ nhiệm vụ quyền hạn thi hành Quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4021/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 điều chỉnh Khoản 2.2 điều 28 Quyết định 6280/QĐ-UB-QLĐT năm 1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.059

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210