Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 401/2002/QĐ-UB sửa đổi điều 29 về bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tại Quyết định 210/1998/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 401/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Quốc Lộng
Ngày ban hành: 20/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/2002/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 20 tháng 9 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU 29 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI QĐ SỐ 210/1998/QĐ-UB NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1998 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ vào Luật tổ chức UĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ vào Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của chính phủ ban hành cức quy định về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích công cộng trong toàn quốc;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá: Tờ trình số 498/TT-TC-VG ngày 18/8/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

+ Sửa đổi bổ sung điều 29 về phân cấp xét duyệt phương án bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai Ban hành lại Quyết định số 210/1998/QĐ-UB ngày 27/8/1998 của UBND tỉnh Lào Cai như sau:

* Sửa đổi cụm từ ngữ: Đền bù thiệt hại GPMB bằng cụm từ Bồi thường thiệt hại GPMB để xây dựng các công trình vì lợi ích chung.

1. Các dự án do Chủ tịch UBND các huyện ký Quyết định phê duyệt phương án đầu tư (Theo phân cấp lại điều 2 Quyết định số 86/2001/QĐ-UB ngày 26/3/2001 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số điểm cụ thể để thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của chính phủ). Thuộc nguồn vốn chương trình 135/CP và các nguồn vốn khác thì được phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại GPMB. Trưởng phòng tài chính Thương nghiệp chủ trì cùng các phòng ban có liên quan thẩm định phương án bồi thường thiệt hại GPMB trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt với tổng mức chi phí bồi thường thiệt hại GPMB từ 200 triệu đồng trở xuống và cho cả các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh, các bộ, ngành trung ương ký Quyết định phê duyệt phương án đầu tư. Riêng Chủ tịch UBND thị xã Lào Cai, được phê duyệt tổng mức chi phí bồi thường thiệt hại GPMB từ 300 triệu đồng trở xuống cho tất cả các dự án do các cấp tỉnh; bộ; ngành Trung ương ký Quyết định phê duyệt phương án đầu tư.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm về các Quyết định phê duyệt của mình.

4. Các chi phí bồi thường thiệt hại GPMB của tất cả các nguồn vốn (trừ nguồn vốn chương trình 135/CP như đã phân cấp tại Quyết định số 120/2002/QĐ-UB ngày 02/4/2002/QĐUB V/v ban hành quy định tạm thời để quản lý đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lào Cai) đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường thiệt hại GPMB trước khi phân cấp tại Quyết định này nếu có phát sinh kinh phí đều phải qua Hội đồng thẩm định đền bù cấp tỉnh thẩm định để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

5. Đối với các dự án đầu tư xây dựng, cơ bản tổng mức chi phí bồi thường thiệt hại để GPMB còn lại thẩm quyền phê duyệt vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành của UBND tỉnh.

Điều 2.

Giao cho Sở Tài chính vật giá chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3.

Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá Chủ tịch UBND huyện, thị xã, sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các Quyết định và các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Lộng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 401/2002/QĐ-UB sửa đổi điều 29 về bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tại Quyết định 210/1998/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.208.0