Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 357/2006/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng đường dây 500 KV Quảng Ninh - Thường Tín thuộc huyện Thuận Thành và huyện Lương Tài do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 357/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 16/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 357/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY 500 KV QUẢNG NINH - THƯỜNG TÍN THUỘC HUYỆN THUẬN THÀNH VÀ HUYỆN LƯƠNG TÀI 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QÐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 42/TC-VG ngày 08/3/2006,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng đường dây 500 KV Quảng Ninh - Thường Tín thuộc huyện Thuận Thành và Lương Tài theo Quyết định thu hồi đất số 2385/QÐ-UBND ngày 13/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung chủ yếu sau:

1. Tại huyện Thuận Thành.

- Diện tích đất bồi thường: 5.438,6m2 (đất nông nghiệp).

- Kinh phí bồi thường : 428.163.602 đồng, gồm:

+ Bồi thường đất NN và hỗ trợ bồi thường đất NN tạm giao : 206.749.756 đồng.

+ Bồi thường hoa màu : 43.994.060 đồng.

+ Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp : 59.648.190 đồng.

+ Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống và sản xuất : 21.505.810 đồng.

+ Bồi thường tài sản, cây lâu năm, chi phí đào đắp ao : 23.611.200 đồng.

+ Bồi thường chi phí đào đắp mương tại xã Nghĩa Ðạo : 8.721.000 đồng.

+ Bồi thường tài sản thuộc hành lang đường điện : 49.016.586 đồng.

+ Dự toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 14.917.000 đồng.

2. Tại huyện Lương Tài.

- Diện tích đất bồi thường: 18.774,6m2 (đất nông nghiệp).

- Kinh phí bồi thường : 3.270.136.452 đồng, gồm:

+ Bồi thường đất NN và hỗ trợ bồi thường đất NN tạm giao : 734.899.745 đồng.

+ Bồi thường hoa màu : 161.238.059 đồng.

+ Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp : 271.122.390 đồng.

+ Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống và sản xuất : 97.751.610 đồng.

+ Bồi thường chi phí đào đắp mương đường, di chuyển mộ : 28.650.400 đồng.

+ Bồi thường chênh lệch chuyển loại đất và tài sản trên đất thuộc hành lang bảo vệ đường diện cao thế: 1.882.178.356 đồng.

+ Dự toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 94.295.892 đồng.

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB các huyện Thuận Thành, Lương Tài thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thanh, quyết toán theo quy định.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện Thuận Thành, Lương Tài; Ban quản lý dự án công trình diện Miền Bắc; UBND các xã Trung Kênh, Bình Ðịnh, Trung Chính, Phú Lương, Phú Hoà, An Thịnh, Nghĩa Ðạo; UBND thị trấn Thứa và các hộ được bồi thường, hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 357/2006/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng đường dây 500 KV Quảng Ninh - Thường Tín thuộc huyện Thuận Thành và huyện Lương Tài do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.513
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219