Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2002/QĐ-UB tổ chức lại Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 35/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 04/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 của Chính phủ "Về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê"
Căn cứ thông báo số 103/TB-UB ngày 7/2/2002 của Ban Thường vụ Thành uỷ nhất trí tách Quĩ Phát triển nhà thuộc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội đặt trực thuộc UBND Thành phố;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuyển Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội từ trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá về trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội

 - Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội là tổ chức tài chính nhà nước, hạch toán độc lập theo nguyên tắc bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại trong nước.

 - Trụ sở của Quĩ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội do UBND Thành phố quyết định.

 - Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội hoạt động theo qui chế do Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt sau khi được Bộ trưởng Bộ Tài chính thoả thuận.

Điều 2 : Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội có nhiệm vụ :

 1. Tiếp nhận các nguồn vốn của Thành phố, huy động các nguồn vốn trung và dài hạn theo qui định của pháp luật cho các chủ đầu tư dự án vay vốn để xây dựng nhà ở bán trả góp, cho thuê, di dân giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu nhà ở, nhà kinh doanh ....

 2. Nhận uỷ thác từ ngân sách và các nguồn vốn khác để đầu tư, cho vay phát triển nhà ở và hạ tầng kỹ thuật các khu nhà ở trên địa bàn thành phố.

 3. Nhận tiền gửi tiết kiệm, cho vay đối với các đối tượng làm công ăn lương để mua nhà ở thuộc các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, được tạo điều kiện và ưu đãi theo Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 của Chính phủ.

 4. Đầu tư trực tiếp vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phát triển nhà ở theo quyết định của UBND Thành phố.

 5. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn của quỹ.

 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao.

 7. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, các qui định hiện hành có liên quan đến hoạt động của quĩ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với UBND Thành phố và các ngành có liên quan.

Điều 3 :

 1. Chuyển giao nguyên trạng vốn, quĩ, tài sản và số biên chế hiện có của Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội thuộc Sở Tài chính - Vật giá đã được thành lập theo Quyết định số 20/1999/QĐ-UB ngày 2/4/1999 và Quyết định số 108/1999/QĐ-UB ngày 7/12/1999 của UBND Thành phố Hà Nội (kể cả vốn đã cho vay theo quyết định của UBND Thành phố).

 Phần vốn của ngân sách Nhà nước giao cho Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội tiếp tục bổ sung hàng năm theo đề nghị của UBND Thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố.

 2. Vốn huy động : Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội được huy động các nguồn vốn : tiền huy động, tiền gửi của người có nhu cầu mua nhà ở, tiền hỗ trợ, tiền đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các hình thức huy động vốn hợp pháp khác theo qui định của pháp luật.

Điều 4 : Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội thực hiện các chính sách thuế và được miễn, giảm thuế theo qui định của pháp luật.

Điều 5 : Bộ máy điều hành của quĩ gồm có :

 1. Giám đốc và 1 đến 2 phó giám đốc, Kế toán trưởng do UBND Thành phố bổ nhiệm.

 2. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn, số lượng lao động sẽ được bố trí hợp lý và có hiệu quả. Trước mắt bố trí biên chế cho Quỹ là 10 người (mười người). Tiền lương và kinh phí hoạt động của quĩ từ nguồn thu lãi suất cho vay của Quĩ. Trong vòng 5 năm đầu, nếu thu không đủ chi, Quỹ báo cáo UBND Thành phố xử lý hỗ trợ từ ngân sách thành phố. Quỹ được áp dụng chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo qui định hiện hành như đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Điều 6 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 131/2001/QĐ-UB ngày 27/12/2001 của UBND Thành phố.

iều 7 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành liên quan và Giám đốc Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2002/QĐ-UB tổ chức lại Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.872

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240