Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2003/QĐ-UB năm 2003 về ghi họ, tên cả vợ và chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 29/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Hà Phúc Mịch
Ngày ban hành: 26/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2003/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GHI HỌ, TÊN CẢ VỢ VÀ CHỒNG VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29/6/2001;

Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định 04/2002/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Căn cứ Hiệp định vay vốn số 578-VN ký ngày 18/02/2002 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính tại Văn bản số 121/CV-ĐC ngày 19/3/2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình, có đủ cả vợ và chồng hợp pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, phải ghi đủ họ, tên của cả vợ và chồng.

Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản chung của hai vợ chồng cấp cho hộ gia đình trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, chưa ghi đủ họ, tên của cả vợ và chồng thì phải ghi bổ sung tên vợ hoặc chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Điều 2. Giao cho Sở Địa chính chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Ban phối hợp thực thi Dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh (PPCU), UBND các huyện, thị xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính, Sở Tư pháp, PPCU, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Hà Phúc Mịch

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2003/QĐ-UB năm 2003 về ghi họ, tên cả vợ và chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.733

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79