Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500

Số hiệu: 2802/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2802/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, DỰ TOÁN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI PHƯỜNG THẠCH LINH, THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỶ LỆ 1/500

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư và phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định h sơ của nhiệm vụ và đ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Thông tư s 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng; Thông tư số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012;

Căn cứ Quyết đnh số 2740/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh tại Tờ trình số 272/TTr-QĐTPT ngày 04/10/2016; Báo cáo đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 464/BC-SXD ngày 05/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án thí đim nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500, với các nội dung sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500.

2. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô khảo sát, lập quy hoạch:

a) Vị trí: Thuộc khối phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh.

b) Phạm vi ranh giới:

- Phía Bắc giáp: Khu dân cư khối phố Hòa Linh;

- Phía Nam giáp: Đất nghĩa trang phường Thạch Linh;

- Phía Đông giáp: Hành lang kênh N1-9;

- Phía Tây giáp: Đường quy hoạch.

c) Quy mô:

- Quy mô khảo sát địa hình: 5ha.

- Quy mô lập quy hoạch: 3,97ha.

3. Tính chất và mục tiêu

a) Tính chất:

Là khu nhà ở xã hội có hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch, thiết kế đồng bộ, hiện đại.

b) Mục tiêu:

Làm cơ sở xây dựng thí điểm khu nhà ở xã hội với hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi thể dục thể thao, bãi đỗ xe và hạ tầng kthuật khác đồng bộ, cung cấp nhà ở cho trên 800 hộ gia đình và tạo tiền đề để phát triển các dự án nhà ở xã hội khác, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

4. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bn của khu vực lập quy hoạch như sau:

TT

Chỉ tiêu s dụng đất

Đơn vị

Quy hoạch

1

Đất Nhà ở xã hội

% diện tích toàn khu vực

15÷25

2

Đất Nhà ở thương mại

% diện tích toàn khu vực

15÷20

3

Đất cây xanh, sân chơi thể dục thể thao, bãi đỗ xe

% diện tích toàn khu vực

35÷45

4

Đất giao thông

% diện tích toàn khu vực

20÷25

5. Các yêu cầu và nguyên tắc về tổ chức không gian, kiến trúc, kết nối hạ tng kỹ thuật:

5.1. Quy hoạch sử dụng đất:

- Xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, tầng cao, hệ ssử dụng đất, ct xây dựng, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường; vị trí các công trình ngầm.

5.2. Quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan và thiết kế:

- Đề xuất bố cục quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực quy hoạch.

- Đề xuất khung thiết kế và mô tả các không gian trọng tâm, phân vùng cảnh quan, xác định các khu vực có giá trị, tiềm năng về cảnh quan cần có giải pháp quản lý bảo vệ.

5.3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường nội bộ, bao gồm:

- Giao thông: Xác định mạng lưới giao thông (kể cả đường đi bộ nếu có), mặt ct, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; Xác định chỉ tiêu kinh tế kthuật.

- Chuẩn bị kỹ thuật: Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất. Đề xuất các giải pháp thiết kế san nền, phương án thoát nước mưa.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (cấp nước, thoát nước, cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc): Xác định nhu cầu, nguồn và giải pháp thực hiện.

6. Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch

a) Phần bản vẽ:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

- Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

- Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có), tỷ lệ 1/500.

- Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD .

b) Phần văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp và Thuyết minh tóm tắt.

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đán quy hoạch.

7. Dự toán kinh phí:

Tổng chi phí thực hiện: 320.550.000 đồng.

Trong đó:

a) Chi phí quy hoạch:

285.424.000 đồng.

- Chi phí lập thiết kế quy hoạch

189.726.000 đồng;

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch

24.285.000 đồng;

- Thuế VAT: 10%

21.401.000 đồng;

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

4.857.000 đồng;

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch

21.249.000 đồng;

- Chi phí quản lý lập quy hoạch

18.214.000 đồng;

- Chi phí công bố quy hoạch

5.692.000 đồng.

b) Chi phí khảo sát địa hình:

35.126.000 đồng.

8. Về nguồn vốn: Vốn tự có của Chủ đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Tiến độ thực hiện: Không quá 06 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

10. T chc thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập và trình phê duyệt quy hoạch (Chủ đầu tư): Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

- Ca quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- PVP/UB Nguyễn Duy Nghị;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD
2.
- Gửi: B
n giấy (07b) và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.387

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101