Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2744/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lâm Hà, do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2744/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 13/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2744/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lâm Hà (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 07/4/2016) như sau:

Số thứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Hiện trạng đất đang sử dụng

I. Bsung kế hoạch giao đất, cho thuê đất

1

Trường tiểu học Đan Phượng 2 (thửa trích đo 01, tờ bản đồ số 22)

Xã Đan Phượng

0,71

Đất sản xuất nông nghiệp

2

Xây dựng, nâng cp, sa cha h cha nưc Đạ Tô Tôn (thuộc một phần thửa 170, 335, 336, tờ bản đồ số 22 và một phần thửa 23, trích đo 01, 02, tờ bản đồ số 28)

Xã Phúc Thọ

0,45

Đất sản xuất nông nghiệp

3

Nhà sinh hoạt cộng đng TDP Từ Liêm 3, Đông Anh 3, 4 (thửa 562, tờ bản đồ số 21; một phần thửa 54, tờ bản đồ số 26 và thửa 42, tờ bản đồ số 34)

TT. Nam Ban

0,17

Đất sản xuất nông nghiệp

4

Mở đường đi mới khi tích nước thủy điện Đồng Nai 2 (Thuộc một phần các tờ bản đồ số 68, 69, 70, 75, 76, 82, xã Liên Hà; tờ bản đồ trích đo số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xã Tân Thanh)

Xã Liên Hà, xã Tân Thanh

2,28

Đất sản xuất nông nghiệp

5

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Đa Huynh

TT. Đinh Văn

0,05

Đt sản xut nông nghiệp

6

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đa Nung B (Thửa 546, tờ bản đồ số 27)

Xã Đạ Đờn

0,18

Đất sản xuất nông nghiệp

7

Chợ và khu dân cư

Xã Phúc Thọ

2,53

Đt sản xut nông nghiệp

II. Bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

1

Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân

TT. Đinh Văn

0,89

Đất sản xuất nông nghiệp (trng lúa)

2

Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Xã Tân Văn

0,40

Đt sản xut nông nghiệp (trồng lúa)

3

Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Xã Tân Hà

0,10

Đất sản xuất nông nghiệp (trồng lúa)

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND huyện Lâm Hà;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện Lâm Hà;
- Lưu: VT, ĐC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2744/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lâm Hà, do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


535

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61