Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND bổ sung giá đất 07 Khu tái định tại xã và phường trên địa bàn thị xã Sông Cầu vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014

Số hiệu: 27/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Ngọc Ẩn
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2014/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT 07 KHU TÁI ĐỊNH TẠI CÁC XÃ VÀ PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SÔNG CẦU VÀO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Công văn số 185/HĐND ngày 25/8/2014 của Thường trực HĐND Tỉnh về việc bổ sung giá đất 07 Khu tái định cư của các xã và các phường trên địa bàn thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 256/TTr-STNMT ngày 14/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá đất 07 Khu tái định tại các xã và phường trên địa bàn thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2014, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND Tỉnh, cụ thể như sau:

1. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quốc lộ 1 Xóm Mới, khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài:

- Đường N1, rộng 16m: 560.000 đồng/m2;

- Đường D1, rộng 7,5m: 420.000 đồng/m2;

- Đường N2, rộng 10m và đường D2, rộng 7,5m: 310.000 đồng/m2.

2. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quốc lộ 1 (Xóm Cồn đoạn từ Bắc đường Đài Loan-Việt Nam đến Lăng), phường Xuân Đài:

- Đường rộng 16m: 400.000 đồng/m2;

- Đường rộng 12m: 300.000 đồng/m2.

3. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quốc lộ 1, Chánh Nam - Khoan Hậu, phường Xuân Đài:

- Đường Gom (đường hướng Tây), rộng 8m: 600.000 đồng/m2;

- Đường số 02, rộng 12m: 450.000 đồng/m2;

- Đường số 01, số 11, rộng 8m và đường số 10, rộng 12m: 340.000 đồng/m2.

4. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quốc lộ 1, khu phố Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên:

- Đường số 1, rộng 16m: 600.000 đồng/m2;

- Đường số 2, rộng 16m: 450.000 đồng/m2.

5. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quốc lộ 1, Chánh Nam- Nhiêu Hậu, xã Xuân Thọ 1:

- Đường N2, rộng 10m: 600.000 đồng/m2;

- Đường N1, rộng 12m: 450.000 đồng/m2;

- Đường N3, N4, N5, N6, rộng 10m: 340.000 đồng/m2.

6. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quốc lộ 1, thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh:

- Đường rộng 10m: 260.000 đồng/m2.

7. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quốc lộ 1 (Đồng Ông Nhó), xã xuân Cảnh:

- Đường rộng 10m: 500.000 đồng/m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/9/2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2014/QĐ-UBND bổ sung giá đất 07 Khu tái định tại xã và phường trên địa bàn thị xã Sông Cầu vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224