Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Kon Tum và huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 26/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Đào Xuân Quý
Ngày ban hành: 21/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 26/2009/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KON TUM VÀ HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 cuar Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;
Căn cứ ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 11/TB-HĐND ngày 16/4/2009;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 35/TTr-STNMT ngày 10/02/2009 và số 75/TTr-STNMT ngày 9/3/2009 về việc đề nghị điều chỉnh Bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Kon Tum và huyện Kon Rẫy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh Bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Kon Tum được ban hành tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum và huyện Kon Rẫy được ban hành tại Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum như sau:

1. Trên địa bàn thị xã Kon Tum:

Điều chỉnh gộp giá đất ở đô thị đường Trần Phú tại STT 89, mục I, phần A:

“Đường Trần Phú: Đoạn Trường Chinh - Ngô Thì Nhậm và Đoạn Ngô Thì Nhậm - Đến hết” thành:

“Đường Trần Phú: Đoạn Trường Chinh - Hẻm URe (đường vào trạm Viettel” với mức giá cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 đ/m2

STT

Đoạn đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

 

Trường Chinh - Hẻm URe

(đường vào trạm Viettel)

960

595

413

317

2. Trên địa bàn huyện Kon Rẫy:

- Tại mục II, điểm 1, STT 6 quy định giá đất ở tại nông thôn đoạn đường: “Kề nhà ông Dương Văn Rợ - Cầu Kon Brẫy” nay điều chỉnh đổi tên thành đoạn đường: “Từ ngã ba thôn 2 - Cầu Kon Brẫy” và giữ nguyên mức giá: 190.000 đ/m2

- Tại mục IV, STT 3 quy định giá đất khu vực tái định cư thị trấn huyện lỵ Đăk Ruồng, Tân lập đoạn đường: “Khu vực tái định cư thuộc vị trí Công ty Lâm viên cũ có các lô đất tái định cư nằm tại vị trí song song sát đường Quốc lộ 24” nay điều chỉnh đổi tên thành đoạn đường: “Khu vực tái định cư thuộc vị trí Công ty Lâm viên cũ có các lô đất tái định cư nằm ở vị trí còn lại” và giữ nguyên mức giá 70.000 đ/m2

Điều 2.

- Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND và Quyết định 59/2008/QĐ-UBND, ngày 29/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Kon Tum, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Kon Tum và huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.523

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241