Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Số hiệu: 26/2004/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 29/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2004/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng điều tra, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước về đất đai.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu đề xuất các dự báo, chiến lược sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất.

2. Xây dựng cơ sở khoa học, kinh tế, xã hội cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Điều tra, đánh giá phân hạng đất, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên đất đai và môi trường đất.

4. Lập phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên phạm vi cả nước và ở từng vùng, theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương trong cả nước theo phân công của Bộ.

5. Thống kê, kiểm kê đất đai trong cả nước theo định kỳ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân tích và dự báo biến động sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai, lưu trữ tư liệu về đất đai, cung cấp thông tin và tư liệu về đất đai theo phân công của Bộ.

6. Tư vấn thẩm định các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

7. Điều tra, tổng hợp và phân tích tình hình giá đất được áp dụng của các địa phương trong cả nước.

8. Xây dựng hệ thống định mức sử dụng đất, xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật về điều tra, đánh giá phân hạng đất, đánh giá tài nguyên đất và môi trường đất, thống kê, kiểm kê đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

9. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đánh giá phân hạng đất, đánh giá tài nguyên đất và môi trường đất, thống kê, kiểm kê đất đai và thông tin đất đai.

10. Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, các đề tài nghiên cứu khoa học được Bộ trưởng giao.

11. Quản lý tổ chức, công chức, viên chức, lao động, tài sản, tài chính thuộc Trung tâm theo phân cấp, thực hiện trách nhiệm quản lý tài chính - kế toán của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức của Trung tâm

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị thuộc Trung tâm, xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

b) Bộ máy giúp việc Giám đốc:

1. Văn phòng.

2. Phòng Kế hoạch và Quản lý các dự án.

3. Phòng Kế toán – Tài vụ.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

1. Trung tâm Quy hoạch sử dụng đất đai.

2. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường đất.

3. Trung tâm Công nghệ và Thông tin đất đai.

4. Chi nhánh Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh.

d) Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định hiện hành.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 09/2003/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Giám đốc Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mai Ái Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.015

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21