Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2457/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung giá đất đoạn đường rẽ sau bến xe khách Na Rì, huyện Na Rì vào bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 2457/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 11/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2457/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ ĐẤT ĐOẠN ĐƯỜNG RẼ SAU BẾN XE KHÁCH NA RÌ, HUYỆN NA RÌ VÀO BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Quyết định số 750/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Văn bản số 1625/UBND-TH I ngày 11/6/2009 của UBND tỉnh về việc đề nghị thẩm định giá đất đoạn đường trong khu tái định cư Chợ đầu mối Nông lâm sản huyện Na Rì;
Căn cứ biên bản họp ngày 19/6/2009 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND huyện Na Rì, UBND thị trấn Yến Lạc về việc xác định bổ sung giá đất đoạn đường rẽ vào khu tái định cư Chợ Đầu mối Nông lâm sản huyện Na Rì;
Xét Tờ trình số 17/TTr-STNMT ngày 13/7/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị ban hành bổ sung giá đất đoạn đường rẽ sau bến xe khách Na Rì, huyện Na Rì, bổ sung vào bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung giá đất đoạn đường rẽ sau bến xe khách Na Rì, huyện Na Rì vào bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

- Đơn giá cho vị trí tiếp giáp mặt đường Phố cổ: 800.000 đồng/m2.

- Các vị trí còn lại của trục đường: 700.000 đồng/m2.

Điều 2. Đơn giá đất trên dùng để áp dụng theo Điều 2 của Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2009.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Na Rì chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2457/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung giá đất đoạn đường rẽ sau bến xe khách Na Rì, huyện Na Rì vào bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.501
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198