Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2419/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung, đính chính quyết định 5125/2004/QĐ-UB về quy định giá các loại đất do Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 2419/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày ban hành: 20/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2419/2005/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 20 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ: 5125/2004/QĐ-UB NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN NHÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số: 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các lọai đất;

Căn cứ Nghị quyết số: 24/2005/ NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung, đính chính một số nội dung của Bảng quy định giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số: 5125/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có phụ lục kèm theo). Các nội dung khác tại Quyết định số: 5125/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh giữ nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

PHỤ LỤC

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2419/2005/QĐ-UBN
(Ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

1/ Điều chỉnh:

Điều chỉnh giá đất hẻm: trang 13, cột 13, dòng 19: 280.000 đồng/m2. Điều chỉnh lại: 180.000 đồng/m2.

2/Đính chính:

- Trang 6, hàng 8: Nguyễn Đình Chiểu - Trọn đường dài 471m. Đính chính lại dài 290m.

- Trang 6, hàng 9: Ngã tư cầu Mỏ Cày đến hết ranh Chi điện lực Mỏ Cày dài 290m. Đính chính lại dài 471m.

- Trang 6, hàng 11: Từ ranh Phòng Kinh tế đến cuối đường dài 471m. Đính chính lại dài 50m.

- Trang 6, hàng cuối: QL 60 đến hết Xí nghiệp Cơ khí dài 112m. Đính chính lại dài 595m.

- Trang 7, hàng 2: Ngã ba Thom đến QL 60. Đính chính lại Ngã ba Thom – QL 60.

- Trang 7, hàng 7: Ngã 3 lộ bờ đai ấp 4 thị trấn Mỏ Cày đến rạch Đình ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày dài 1920m. Đính chính lại dài 920m.

- Trang 7, hàng 8: Ngã 3 lộ bờ đai ấp 4 thị trấn Mỏ Cày đến cống Rạch Vông ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày dài 112m. Đính chính lại: từ Rạch Đình ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày đến cống Rạch Vông ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày dài 250m.

Trang 9, điểm d: Đất ở (thổ cư) tại các khu vực khác thuộc phạm vi quy hoạch thị xã được tính = 200.000 đồng/m2. Đính chính lại: Đất ở (thổ cư) tại các khu vực khác thuộc phạm vi quy hoạch phát triển đô thị thị xã được tính = 200.000 đồng/m2.

3/Bổ sung:

ĐVT: 1.000 đồng/m2.

Độ rộng của hẻm

Lớn hơn 3m

Từ 2m-3m

Nhỏ hơn 2m

Chiều sâu của  đất hẻm so với Trị mặt tiền giá đất ở mặt tiền đường phố chính

Nhỏ hơn 50m

Từ 50m đến 100m

Từ 100m đến 200m

Trên 200m

Nhỏ hơn 50m

Từ 50m đến 100m

Từ 100m đến 200m

Trên 200m

Nhỏ hơn 50m

Từ 50m đến 100m

Từ 100m đến 200m

Trên 200m

4.500

2.250

1.800

1.575

1.350

1.800

1.440

1.260

1.080

1.350

1.080

945

810

3.500

1.750

1.400

1.225

1.050

1.400

1.120

980

840

1.050

840

735

630

750

375

300

262

225

300

240

210

180

225

180

157

135

550

275

220

192

165

220

176

154

132

165

132

115

100

350

175

140

122

105

140

112

100

100

105

100

100

100

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2419/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung, đính chính quyết định 5125/2004/QĐ-UB về quy định giá các loại đất do Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.772

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168