Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 225/QĐ-UB năm 1991 ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 225/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Công Ái
Ngày ban hành: 18/07/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 225/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT TP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
- Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 12 năm 1987;
- Căn cứ quyết định số 201/QĐ-ĐKTK ngày 14-7-1989 của Tổng Cục quản lý ruộng đất về việc ban hành qui định cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Xét tờ trình số 584/TT-RĐ ngày 23-5-1991 của Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân có sử dụng đất hợp pháp trên địa bàn thành phố.

Điều 2. - Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố có thông báo hướng dẫn cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Tổng cục quản lý ruộng đất.

Điều 3. - Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố, Giám đốc các Sở Ban Ngành có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT/TU-TT/HĐND-TP
-Thường trực ủy ban
-Phân Ban NT/TU
-Viện QH xây dựng
-VPUB (NN, TH, XD)
-Lưu

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 225/QĐ-UB năm 1991 ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.568
DMCA.com Protection Status

IP: 52.55.186.225