Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2207/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung bảng chi tiết giá cho thuê nhà ở xã hội vào trong Quyết định 1974/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 2207/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Đỗ Hữu Nghị
Ngày ban hành: 07/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2207/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 07 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG BẢNG CHI TIẾT GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI VÀO TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1974/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 1644/SXD-QLN&TTBĐS ngày 30 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung bảng chi tiết giá cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước vào trong Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Các khoản chi phí theo bảng chi tiết giá cho thuê kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Xây dựng căn cứ nội dung được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này và Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và chung cư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đỗ Hữu Nghị

BẢNG CHI TIẾT

GIÁ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Nội dung

Chi phí đầu tư thu hồi thực hiện theo Thông tư số 9-TC/TT ngày 10/02/1993 (đồng/m3/tháng)

Chi phí bảo trì

đồng/m3/tháng)

Chi phí quản lý vận hành nhà chung cư

(đồng/m3/tháng)

CỘNG

(đồng/m3/tháng)

1

Chung cư 03 tầng

 

 

 

 

Tầng 1 và tầng lửng

14.203

3.758

839

18.800

Tầng 2

11.603

3.758

839

16.200

Tầng 3

9.903

3.758

839

14.500

2

Chung cư 05 tầng

 

 

 

 

Tầng 1 và tầng lửng

14.203

3.758

839

18.800

Tầng 2

11.603

3.758

839

16.200

Tầng 3

9.903

3.758

839

14.500

Tầng 4

8.603

3.758

839

13.200

Tầng 5

5.903

3.758

839

10.500

3

Nhà riêng lẻ, nhà tạm cư

9.242

3.758

839

13.000

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2207/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung bảng chi tiết giá cho thuê nhà ở xã hội vào trong Quyết định 1974/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.396

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242