Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 213/2005/QĐ-UB bổ sung quy định kèm theo Quyết định 23/2005/QĐ-UB về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 213/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 213/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2005/QĐ-UB NGÀY 18/02/2005 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Bộ luật dân sự năm 1995;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003;
Căn cứ Pháp Lệnh Thủ đô năm 2000 và Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh Thủ đô;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2005 của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất tại Tờ trình số 4129/TTr-TNMT&NĐ-CS ngày 09 tháng 11 năm 2005 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 2410/STP-VPPQ ngày 6 tháng 12 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung một số Điều, Khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội (gọi tắt là Quyết định số 23/2005/QĐ-UB), như sau:

1. Bổ sung Điều 4: Điều kiện về hộ khẩu khi xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở như sau:

"1. Người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, thuộc một trong các trường hợp sau đây được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB, bao gồm:

a) Người được thừa Kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về thừa kế.

b) Nhà ở, đất ở là tài sản chung của vợ chồng nhưng trên giấy tờ về nhà đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB chỉ ghi tên vợ hoặc tên chồng (người có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội), khi xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được ghi bổ sung tên chồng hoặc vợ (người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) vào Giấy chứng nhận (nếu có yêu cầu).

c) Người được công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng nhà đất ở theo Bản án hoặc Quyết định của Toà án đã có hiệu lực thi hành; người được công nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng nhà đất ở theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố.

2. Người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nhưng đã mua, nhận chuyển nhượng hoặc được tặng cho nhà đất của người có một trong các loại giấy tờ về nhà đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB, được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định, nếu có đủ các điều kiện sau:

a) Có việc làm ổn định tại Hà Nội theo Quyết định điều động hoặc tuyển dụng, hợp đồng lao động; được tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng lao động xác nhận, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, liên tục tại Hà Nội từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở).

b) Không thuộc diện bị cấm cư trú tại Hà Nội theo quy định của Bản án hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật."

2. Bổ sung Khoản 4 Điều 19: Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với các trường hợp người sử dụng đất trực tiếp lập và nộp hồ sơ như sau:

"4. Người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thuộc đối tượng quy định tại Điểm 2, Khoản I của Quyết định này, khi làm thủ tục hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, ngoài việc phải thực hiện đúng thủ tục hồ sơ Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB, phải bổ sung thêm:

a) Giấy xác nhận của tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng lao động về việc người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hiện đang công tác hoặc lao động, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, liên tục tại Hà Nội từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở), kèm theo bản sao Sổ bảo hiểm xã hội.

b) Bản sao Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn (còn thời hạn) hoặc Giấy xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi người đó tạm trú về việc không thuộc diện bị cấm cư trú tại Hà Nội theo quy định của bản án hoặc Quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật."

3. Bổ sung Điều 21: Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như sau:

"Trường hợp nhà đất là tài sản chung của vợ chồng, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở) nhưng trước đây do vợ (hoặc chồng) không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nên chưa có tên trong Giấy chứng nhận, nay nếu có yêu cầu thì được bổ sung tên chồng (hoặc vợ) vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thực hiện bổ sung đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở do Uỷ ban nhân dân thành phố cấp; Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện thực hiện bổ sung đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở do Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp."

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và xã hội, Tư pháp; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội (đơn vị thu Bảo hiểm xã hội của người lao động); Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; Công an phường, xã, thị trấn; các tổ chức và cá phân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 213/2005/QĐ-UB bổ sung quy định kèm theo Quyết định 23/2005/QĐ-UB về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.942

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9