Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 20/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Minh Cả
Ngày ban hành: 13/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 13 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luất Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 39/2005/QĐ-UB ngày 30/5/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 226/STC-GCS ngày 07/02/2006,

Sở Tư pháp tại công văn số 12/TĐ-STP ngày 23/02/2006 về ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được áp dụng khi nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước, nhà nước cho phép chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất.

Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thuê là đơn giá trúng đấu giá đất.

Điều 2. Cơ sở để xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước:

- Căn cứ giá đất do UBND tỉnh quyết định và công bố thực hiện vào ngày 01/01 hàng năm được ban hành theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

- Căn cứ theo loại đô thị, loại đường phố, vị trí đất (đối với đất tại đô thị); vùng đất, hạng đất, khu vực, vị trí đất (đối với đất tại nông thôn và đất sản xuất nông nghiệp).

- Xem xét điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của từng địa phương.

- Địa bàn, lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Theo mục đích sử dụng đất thuê (đất sử dụng vào mục đích gì thì đơn giá thuê đất tính theo giá của loại đất đó).

Điều 3. Đơn giá thuê đất được tính như sau:

Đơn giá thuê đất 01 năm tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trong khung từ 0,25% đến 2% với giá đất của từng loại đất theo quyết định của UBND tỉnh về quy định phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất được công bố vào ngày 01/01 hàng năm theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Thuê đất để thực hiện dự án thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; Thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư:

1.1 Thuê đất tại các địa bàn (trừ khu vực nội thị thị trấn):

a) Huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, xã đảo Tân Hiệp (thị xã Hội An): Đơn giá thuê đất = Giá đất x 0,25%.

b) Huyện Hiệp Đức, Tiên Phước : Đơn giá thuê đất = Giá đất x 0,30%.

c) Huyện Núi Thành, Quế Sơn, Đại Lộc, các xã miền núi thuộc các huyện còn lại: Đơn giá thuê đất = Giá đất x 0,40%.

1.2 Thuê đất thực hiện dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư: Đơn giá thuê đất = Giá đất x 0,35%.

1.3 Trường hợp dự án thuê đất vừa thuộc địa bàn vừa thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư thì áp dụng đơn giá thuê đất với mức tối thiểu: Đơn giá thuê đất = Giá đất x 0,25%.

(Địa bàn, lĩnh vực được hưởng ưu đãi khuyến khích đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước).

2. Thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối không thuộc khoản 1 Điều 3 nêu trên: Đơn giá thuê đất = Giá đất x 0,50%.

3. Thuê đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê (không thuộc khoản 1 Điều 3 nêu trên), cụ thể như sau:

3.1 Ven trục đường huyện lộ, đường liên xã, khu dân cư tập trung: Đơn giá thuê đất = Giá đất x 0,70%.

3.2 Tại nội thị thị trấn các huyện khu vực miền núi: Đơn giá thuê đất = Giá đất x 0,80%.

3.3 Ven trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, đầu mối giao thông, ven khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch dịch vụ, nội thị thị trấn các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình: Đơn giá thuê đất = Giá đất x 0,90%.

3.4 Nội thị thị trấn các huyện Núi Thành, Điện Bàn, Duy Xuyên: Đơn giá thuê đất = Giá đất x 1,00%.

3.5 Nội thị thị xã Tam Kỳ: Đơn giá thuê đất = Giá đất x 1,15%.

Ven đô thị thị xã Tam Kỳ: Đơn giá thuê đất = Giá đất x 1,00%.

3.6 Nội thị thị xã Hội An: Đơn giá thuê đất = Giá đất x 1,35%.

Ven đô thị thị xã Hội An : Đơn giá thuê đất = Giá đất x 1,00%.

3.7 Các khu vực còn lại tại nông thôn: Đơn giá thuê đất = Giá đất x 0,60%.

Điều 4. Đơn giá thuê đất để hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản (bao gồm: sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm) được áp dụng mức cụ thể như sau (không áp dụng tỷ lệ phần trăm quy định tại Điều 3 của Quyết định này):

TT

Loại khoáng sản

Đơn giá thuê đất

(đồng/m2/năm)

1

Vàng gốc (khai thác mỏ)

700

2

Titan, vàng sa khoáng

550

3

Cát trắng xuất khẩu

700

4

Cao lanh, đá vôi

400

5

Sét

200

6

Cát, sỏi, sạn

300

7

Đá xây dựng thông thường (các loại), đá trường thạch (Felspat)

300

8

Đá ốp lát, đá làm mỹ nghệ (granit, đá hoa,...), Meka

500

9

Đất san lấp, than bùn

150

10

Than đá

300

11

Nước khoáng thiên nhiên

150

12

Các loại khoáng sản khác chưa quy định đơn giá thuê đất thì tùy theo đặc điểm, tính chất, giá trị của khoáng sản mà áp dụng theo đơn giá thuê đất tương đương nêu trên.

 

Điều 5. Mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 13 Luật Đất đai năm 2003, đơn giá thuê mặt nước quy định như sau:

Dự án sử dụng mặt nước cố định: 25.000.000 đồng/km2/01 năm.

Dự án sử dụng mặt nước không cố định: 75.000.000 đồng/km2/01 năm.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và thời gian ổn định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước:

1. Căn cứ đơn giá thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 3, 4, và 5 của Quyết định này:

1.1 Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đơn giá thuê mặt nước theo đề nghị của Sở Tài chính và các ngành có liên quan.

1.2 Giám đốc Sở Tài chính quyết định đơn giá thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân người nước ngoài (trừ thuê đất trong Khu kinh tế mở Chu Lai).

1.3 Trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quyết định đơn giá thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê đất trong Khu kinh tế mở Chu Lai.

1.4 Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định đơn giá thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo đề nghị của phòng Tài chính Kế hoạch và các đơn vị có liên quan.

2. Thời gian ổn định đơn giá đất, thuê mặt nước là 05 năm. Hết thời gian ổn định, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh đơn giá thuê mặt nước, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định điều chỉnh đơn giá thuê đất để áp dụng cho thời gian tiếp theo.

Điều 7. Các nội dung khác có liên quan về thuê đất, thuê mặt nước nhưng không quy định tại Quyết định này thì các ngành, địa phương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 19/3/2004 của UBND tỉnh về quy định đơn giá thuê đất có tài nguyên khoáng sản, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường và các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 9. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Trưởng ban quản lý Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Cả

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.050

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190