Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1889/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng đường Nguyễn Cao thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (đoạn 2 - đất ở của 04 hộ)

Số hiệu: 1889/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 16/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1889/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG NGUYỄN CAO THÀNH PHỐ BẮC NINH (ĐOẠN 2 - ĐẤT Ở CỦA 04 HỘ)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ; Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 28/8/2008, Quyết định số 144/2005/QĐ-UBND ngày 01/11/2005, Quyết định số 172/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008, Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 và Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của: Ban quản lý dự án công trình công cộng - Sở Xây dựng tại phương án số 564/BQLDA ngày 21/10/2009; UBND thành phố Bắc Ninh tại tờ trình số 1386/TTr-UBND ngày 03/12/2009; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 145/TTr-QLĐĐ ngày 11/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:3

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và giao đất cho Ban quản lý dự án công trình công cộng - Sở Xây dựng để xây dựng đường Nguyễn Cao thành phố Bắc Ninh (đoạn 2 - đất ở của 04 hộ) như sau:

1. Kinh phí đã bồi thường khi thu hồi đất ở (04 hộ) theo Quyết định số 1428/QĐ-CT ngày 21/7/2005 và Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh: 1.986.120.000 đồng.

2. Phê duyệt tiền sử dụng đất tại Khu nhà ở số 14 (các lô đất được bố trí tái định cư, gồm: C9-7, C9-8, C9-9, C9-10; tổng diện tích 300,0m2 thuộc đường Nguyễn Cao đoạn từ giao đường Trần Hưng Đạo đến giao đường Nguyễn Trãi, vị trí 1, giá đất 8.640.000 đồng/m2): 2.592.000.000 đồng.

3. Kinh phí 04 hộ gia đình phải nộp (do chênh lệch giữa diện tích được nhận tái định cư và diện tích đất ở bồi thường): 208.656.000 đồng.

Điều 2. Hội đồng bồi thường GPMB thành phố Bắc Ninh cùng Chủ đầu tư thực hiện bồi thường, hỗ trợ bổ sung và thanh quyết toán theo đúng quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, chỉ đạo quá trình thực hiện.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh, Hội đồng bồi thường GPMB thành phố Bắc Ninh, UBND phường Ninh Xá, Ban quản lý các dự án công trình công cộng - Sở Xây dựng và các hộ được bồi thường căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1889/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng đường Nguyễn Cao thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (đoạn 2 - đất ở của 04 hộ)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


380

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171