Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1866/QĐ-UB-NN năm 1994 về việc ủy quyền cho trưởng ban quản lý đất đai thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1866/QĐ-UB-NN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Huấn
Ngày ban hành: 16/06/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1866/QĐ-UB-NN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
Căn cứ Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 1993;
Căn cứ Quyết định 706/QĐ-UB-CN ngày 11 tháng 3 năm 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân công, phân cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố;
Căn cứ ý kiến kết luận của tập thể Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong cuộc họp ngày 31 tháng 5 năm 1994,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lý đất đai thành phố được ra Quyết định giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến đất đai khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện đã có Quyết định giải quyết lần đầu nhưng còn đơn khiếu nại của công dân và giải quyết lần đầu đối với các trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất đai giữa các tổ chức của thành phố và Trung ương quản lý hoặc tranh chấp giữa công dân với các tổ chức của thành phố và Trung ương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố. (Điều 15 và 16 Quyết định số 706/QĐ-UB-NC ngày 11 /3 /1994 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Điều 2. Trường hợp Trưởng Ban quản lý đất đai đã ra Quyết định giải quyết như nêu trên nhưng còn đơn khiếu nại của các tổ chức và công dân, hồ sơ sẽ giao cho Chánh Thanh tra thành phố thẩm tra lại và đề xuất ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 3. Các ông Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Quản lý đất đai thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thì hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Huấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1866/QĐ-UB-NN ngày 16/06/1994 về việc ủy quyền cho trưởng ban quản lý đất đai thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.937

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88