Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1852/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 08/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1852/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/10998/QĐ - TTG NGÀY 21/3/1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ GIẢM TIỀN MUA NHÀ Ở CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHI MUA NHÀ Ở ĐANG THUÊ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 64/1998/QĐ - TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua hàng ở đang thuê hoặc thuộc sở hữu Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nhà đất tại tờ trình số: 1045/TTr - SNĐ nggày 28 tháng 4 năm 1998.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Giao Hội đồng bán nhà ở Thành phố và Giám đốc Sở Nhà đất Hà Nội tổ chức thi hành Quyết định số 64/1998/QĐ - TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều II. Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá chủ trì cùng với: Giám đốc Sở Nhà đất - Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hà Nội và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội nghiên cứu ra văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện Điều 5 Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, không phiền hà, đảm bảo chính xác, công khai và công bằng.

Điều III. Giao Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì cùng Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc Sở Nhà đất và các Sở, Ngành liên quan nghiên cứu ra văn bản hướng dẫn chi tiết việc xác nhận thời gian công tác thực tế để tính giảm tiền mua nhà ở cho các đối tượng theo quy định tại Điều 1 và Điều 3 Quyết định số 64/1998/QĐ - TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

Điều IV. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/4/1998.

Điều V. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng bán nhà ở Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc Thành phố. Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều V
- TT, Thành ủy (để b/cáo)
- TT, HĐND Thành phố (để b/cáo)
- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo)
- BCĐ TW về cs nhà ở và đất ở (để b/cáo)
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo)
- Bộ Xây dựng
- Các đ/c PCT UBND TP
- CPVP, các tổ CV
- Lưu

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1852/QĐ-UB ngày 08/05/1998 thi hành Quyết định 64/10998/QĐ-TTg về giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.390

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!