Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1825/2005/QĐ-CT phê duyệt giá sàn để giao đất ở theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Sơn - huyện Từ Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 1825/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1825/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ SÀN ĐỂ GIAO ĐẤT Ở THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TAM SƠN - HUYỆN TỪ SƠN  

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật đất đai năm 2003, Nghị định số 188/2004/NÐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Quyết định số 56/2003/QÐ-UB ngày 27/6/2003 và số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: UBND huyện Từ Sơn tại công văn số 423/CV-UB ngày 01/8/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 206/TC-VG ngày 24/8/2005,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt giá sàn (đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng) để giao đất ở theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, tại xã Tam Sơn - huyện Từ Sơn theo Quyết định thu hồi đất và giao đất số 82/QÐ-CT ngày 02/02/2000, số 146/QÐ-CT ngày 24/02/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

Lô số 457, diện tích 180,0m2, khu ao Bãi Liễn - xóm Tự, giá 490.000 đồng/m2 (Bốn trăm chín mươi nghìn đồng trên một m2).

- Lô số 184, diện tích 145,0m2, khu đồng Ma - xóm Núi, giá 700.000 đồng/m2 (Bẩy trăm nghìn đồng trên một m2).

UBND huyện Từ Sơn cùng các cơ quan chức năng tổ chức đấu giá quyền sử đất ở theo quy định hiện hành.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn và UBND xã Tam Sơn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1825/2005/QĐ-CT phê duyệt giá sàn để giao đất ở theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Sơn - huyện Từ Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.626
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33