Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1822/2005/QĐ-CT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Doanh nghiệp tu nhân Phượng Hồng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 1822/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1822/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO DOANH NGHIỆP TU NHÂN PHƯỢNG HỒNG  

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đất dai nam 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QD-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 110/TT – TNMT ngày 22/8/2005,
 

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Doanh nghiệp tư nhân Phượng Hồng duợc thuê đất theo Quyết định số 1007/QÐ-CT ngày 24/6/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

+ Diện tích đất: 2.679,1m2 (Hai nghìn, sáu trăm bẩy mươi chín phẩy một m2).

+ Ðịa điểm: xã Phượng Mao - huyện Quế Võ.

+ Mục dích sử dụng: Xây dựng Xưởng sửa chữa Ô tô, máy nông nghiệp và dịch vụ thương mại.

+ Thời hạn sử dụng: Ðến ngày 24/6/2054.

Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Doanh nghiệp tư nhân Phượng Hồng theo quy định.

Ðiều 3. Thủ truởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế Võ, UBND xã Phượng Mao và Doanh nghiệp tư nhân Phượng Hồng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

Bùi Vĩnh KiênThông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1822/2005/QĐ-CT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Doanh nghiệp tu nhân Phượng Hồng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status